Jak działa Urząd Skarbowy

06.10.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Urząd Skarbowy to jedna z tych instytucji z którą do czynienia ma prawie każdy obywatel. Przed wizytą w takim urzędzie warto przyjrzeć się w jaki sposób on funkcjonuje i co można w nim załatwić.

Niewielu petentów wie, że tak naprawdę organem administracji podatkowej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, sam urząd zaś służy jedynie realizacji zadań którymi jest on prawnie związany. To właśnie poszczególni naczelnicy a nie urzędy, wchodzą w skład Krajowej Administracji Skarbowej, powstałej w marcu 2017 w wyniku połączenia kontroli skarbowej, Służby Celnej i administracji podatkowej.

Naczelnika urzędu skarbowego powołuje jak i odwołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie urząd ten pełni Marian Banaś. Zgodnie z art. 28 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej najważniejszymi zadaniami naczelnika urzędu skarbowego są: pobór podatków i innych opłat oraz należności, obsługa i wsparcie podatnika, egzekucja administracyjna należności pieniężnych, prowadzenie ewidencji podatników, przeprowadzanie kontroli i zwalczanie przestępstw o charakterze skarbowym.

Co załatwia się w Urzędzie Skarbowym?

W związku z zadaniami  przewidzianymi w ustawie w Urzędzie Skarbowym załatwia się szereg różnych spraw. Najbardziej popularną i dotyczącą niemalże każdą osobę fizyczną jest złożenie deklaracji PIT (podatku dochodowego), którą trzeba złożyć do końca kwietnia następnego roku. Oprócz tego, urzędy wydają rozmaite zaświadczenia, np. o dochodach, wykorzystywane potem do celów kredytowych.

Zdecydowanie więcej obowiązków związanych z Urzędem Skarbowym mają przedsiębiorcy. Dla nich ta instytucja odgrywa wręcz kluczową rolę regulującą ich działalność. Oprócz składania deklaracji odnośnie podatku CIT (od osób prawnych), to właśnie do urzędu skarbowego przedsiębiorcy zgłaszają się po NIP, niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, prowadzący firmę rejestrują się w tym urzędzie jako płatnicy VAT oraz składają rozmaite oświadczenia – m.in. o wyborze formy opodatkowania bądź o zaprowadzeniu ewidencji podatkowych. 

Kontrola

Urząd Skarbowy może także wezwać nas do składania wyjaśnień w związku ze swoimi czynnościami sprawdzającymi lub kontrolnymi. Mogą mieć one na celu sprawdzenie wywiązywania się z terminów przez podatnika, ale także ustalenie czy informacje zawarte w złożonych dokumentach znajdują pokrycie w faktach. W poważniejszych przypadkach Urząd Skarbowy jest uprawniony do ściągnięcia należności podatkowych.

Szczęśliwie dla podatnika w Polsce istnieje możliwość tzw. czynnego żalu, dzięki któremu nawet jeśli popełni on błąd, może uniknąć niepożądanych czynności ze strony Urzędu. Warunkiem jest jednak, że poinformuje Urząd o swym postępowaniu, ujawni jego okoliczności oraz uzupełni należności względem Urzędu Skarbowego wraz z ewentualnymi odsetkami. Niemniej pamiętajmy, że w razie niepewności czy braku zrozumienia treści poszczególnych, niekiedy skomplikowanych dokumentów wskazana może okazać się konsultacja z doradcami podatkowymi bądź wyspecjalizowanymi w tej materii prawnikami.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017