Jak działa e-administracja?

11.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

E-administracja to niezwykle popularny trend w najbardziej rozwiniętych państwach. Dzięki niej wiele kwestii w zakresie relacji obywatel-państwo można załatwić bez wychodzenia z domu.

E-administracja polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w działalności urzędów i innych instytucji państwowych. Co szczególnie istotne, proces cyfryzacji administracji powinien przebiegać na różnych polach – zarówno w relacji pomiędzy państwem a obywatelem czy biznesem, jak i samymi organami szczebla centralnego czy samorządowego między sobą.

Korzyścią takiego zjawiska jest przede wszystkim większa dostępność i transparentność dla obywateli. Co więcej, znacznie ułatwia również załatwianie spraw przez osoby niepełnosprawne dla których wizyta w urzędzie stanowi duże wyzwanie. Można zatem stwierdzić, że rozwinięta e-administracja walnie przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia społecznego. Choć nie do przecenienia, to nie jest to jedyny aspekt tego procesu. Pozostałe skutki stanowi obniżenie kosztów, mniejsze wykorzystanie personelu czy szybkość przesyłana i możliwość stałej aktualizacji otrzymywanych informacji.

Sztandarowym przykładem działań Polski na rzecz „utechnologicznienia” polskich urzędów jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Korzystanie z niego jest możliwe po założeniu tzw. profilu zaufanego. Można to zrobić poprzez Internet z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego bądź zewnętrznego dostawcy tożsamości (niektórych banków) albo poprzez zgłoszenie w punkcie potwierdzającym.

Dzięki platformie możliwe jest składanie i monitorowanie wniosku o dowód osobisty, pobranie zaświadczenia o niekaralności, zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna czy odebranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji korzysta z niego około 2,5 miliona obywateli. Innymi ważnymi przejawami cyfryzacji może być np. opracowanie elektronicznych zwolnień lekarskich czy też planowane podobne rozwiązanie względem recept.

Niestety, e-usługi realizowane przez państwo wciąż w Polsce jedynie raczkują. W rankingu ONZ z raportu „E-Government Survey 2018” Polska zajmuje 33. pozycję. Choć regularnie nasza pozycja wzrasta to wciąż pozostaje znacznie oddalona od większości państw członkowskich Unii Europejskiej.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018