Doradca finansowy to nie doradca inwestycyjny

02.11.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

pixabay.com

Każdy człowiek, który zgromadził już pewne oszczędności, spotka w swoim życiu mnóstwo ludzi, którzy prezentując różne sposoby na pomnożenie posiadanego majątku będą chcieli zachęcić go do zainwestowania w wybrane instrumenty finansowe. Większość z nich będą stanowili doradcy finansowi, chociaż być może trafią się wśród nich także doradcy inwestycyjni. Mimo podobnie brzmiącej nazwy różnica między oboma zawodami jest ogromna.

 

Doradca finansowy zgodnie z definicją Europejskiej Federacji Doradców oraz Pośredników Finansowych (ang. The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to niezależny specjalista, który pomaga wybrać klientowi właściwy instrument finansowy spośród produktów i usług aktualnie dostępnych na rynku(9FECIF, http://www.fecif.org/html/objectives.html, [16.08.2017])). W praktyce jest to sprzedawca różnorakich narzędzi finansowych. Doradcą finansowym może zostać każdy, nie jest konieczne zdanie żadnego egzaminu ani ukończenie dedykowanego kursu. Powoduje to, że zarówna ich wiedza jak i poziom kompetencji są bardzo zróżnicowane. Tym samym możemy zarówno trafić na profesjonalistę, posiadającego dużą wiedzę ekonomiczną i rozeznanie na rynku produktów finansowych, jak i na osobę, która nie ma o nim zielonego pojęcia, a działa jak akwizytor oferując wszystkim produkty firm, od których dostanie największą prowizję. Niestety, wciąż zdarza się, że owi doradcy bardzo niskie wynagrodzenie zasadnicze kompensują sobie sprzedażą produktów, które maksymalizują ich miesięczne dochody, a niekoniecznie zyski klienta.

W przeciwieństwie do doradcy finansowego doradcą inwestycyjnym jest osoba, która zdała trzystopniowy egzamin i uzyskała licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Świadczy on usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego polegające przede wszystkim na ,,przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta pisemnej lub ustnej rekomendacji, która dotyczy:

  • kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;
  • wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego”1).

Doradcy inwestycyjni to profesjonaliści, których szeroka wiedza z zakresu rynków finansowych oraz wysokie standardy etyczne pozwalają należycie zadbać o potrzeby klienta. Niestety ich liczba jest ograniczona – w 2016 r. na liście Doradców Inwestycyjnych było wpisanych ok. 550 osób.

Obie nazwy brzmią bardzo podobnie, ale różnica między kompetencjami doradcy inwestycyjnego a finansowego może być ogromna. Żadna, nawet najlepsza rada nie zastąpi nam zdrowego rozsądku, dlatego warto przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczących naszych finansów zorientować się z kim dokładnie mamy do czynienia. Wnikliwe sprawdzenie naszego doradcy i weryfikacja jego kompetencji często może uchronić nas przed znaczną stratą.

   [ + ]

1. Doradztwo inwestycyjne, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/doradztwo-inwestycyjne, [16.08.2017]

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018