Jak dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ i czy warto?

28.12.2017 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Czasami nawet jedna wizyta w szpitalu czy u lekarza specjalisty może mocno nadwyrężyć nasz budżet, zwłaszcza jeśli nie posiadamy ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji gdy nie przysługuje nam prawo do bezpłatnego ubezpieczenia w NFZ, warto pomyśleć o ubezpieczeniu dobrowolnym.

Od początku 2017 roku obowiązuje w Polsce ustawa, która daje prawo do podstawowej opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom. W czasie wizyty u lekarza pacjent będzie mógł zadeklarować, że posiada ubezpieczenie zdrowotne i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską. Nowe przepisy nie dotyczą już jednak pobytu w szpitalu czy wizyt u lekarzy specjalistów, za które – bez ubezpieczenia w NFZ – musimy płacić z własnej kieszeni.

Jeśli więc nie jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej czy przez uczelnię, warto na własną rękę zatroszczyć się o ubezpieczenie zdrowotne, żeby w razie wypadku czy choroby nie znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie?

Każdy, kto nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, może do niego przystąpić dobrowolnie.

W tym celu należy złożyć we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Składając taki wniosek, należy przestawić również dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia, np. świadectwo pracy, decyzję
z urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej lub druk potwierdzający wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu dodatkowej opłaty z tytułu przerwy w płatności składek, dostaniemy w oddziale NFZ umowę do podpisania. Nasze ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od dnia podpisania umowy. Umowę możemy w każdej chwili rozwiązać, składając w oddziale NFZ pisemną rezygnację z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowując się z ZUS.

Zawierając umowę, można zgłosić do ubezpieczenia również członków rodziny, np.: małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Nie wiąże się to z żadną wyższą opłatą ani koniecznością odprowadzania za nich dodatkowej składki, trzeba jedynie złożyć Formularz ZUS ZCNA.

Po zawarciu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne mamy 7 dni na złożenie we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania oddziale ZUS druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX.

Następnie pozostaje za każdy miesiąc ubezpieczenia zdrowotnego składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA, do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, oraz opłacać składkę do 15. dnia miesiąca następnego na konto ZUS.

Ile to kosztuje?

Miesięcznie wysokość takiej składki jest dla wszystkich taka sama i zawsze wynosi 9 procent przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku. Wysokość wynagrodzenia, od którego ustalana jest z kolei wysokość składki zdrowotnej, regularnie, co trzy miesiące, podaje GUS. W III kwartale 2017 roku składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 402,95 zł.

Zgłaszając się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, będziemy musieli ponadto uiścić opłatę dodatkową, jeżeli mieliśmy przerwę w płatności składek do NFZ. Wysokość tej opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek.

Z opłaty tej w uzasadnionych przypadkach może zwolnić nas dyrektor właściwego nam oddziału NFZ, który również może rozłożyć nam tę opłatę dodatkową na raty.

Prywatna polisa zdrowotna czy ubezpieczenie w NFZ?

Osoby nieubezpieczone w NFZ często myślą również o wykupieniu prywatnej polisy zdrowotnej. Przed zawarciem takiej umowy, warto dokładnie przyjrzeć się zakresowi usług, które obejmuje. Co prawda, korzystając z prywatnej opieki medycznej, będziemy mieli zapewniony dostęp nie tylko do lekarza internisty, ale i do różnego rodzaju specjalistów, jednak już leczenie szpitalne nie zawsze jest dostępne. Problemy mogą pojawić się również, jeśli właściciel takiej prywatnej polisy zdrowotnej trafi do publicznego szpitala np. z wypadku czy też na ostry dyżur. Wówczas i tak musi pokryć koszty leczenia, których prawdopodobnie jego polisa nie obejmuje.

Dopóki zdrowie nam dopisuje, nie myślimy o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niestety w momencie wypadku czy choroby jest już na to za późno. Zostajemy wtedy nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale i finansowymi. Dlatego warto przypomnieć sobie powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony” i w wypadku naszego zdrowia potraktować je dosłownie.

Przedstawione w artykule informacje na temat dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego dostępne są na stronie NFZ: www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/.