Dlaczego style przywództwa wpływają na naszą pracę?

25.07.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Efektywność zespołu w dużej mierze zależy od tego w jaki sposób jest on dowodzony. To liderzy określają cele, sprawują pieczę nad bieżącymi pracami i są twarzą danego projektu.

Lider zespołu powinien przyciągać swoją osobowością i charyzmą – niekoniecznie muszą być to uniwersalne zdolności, lecz wystarczy, aby pasowały do podejmowanej aktywności – inne bowiem cechy będą istotne w przypadku projektu badawczego a inne np. w działalności sportowej. W kontekście przywództwa kluczowe są więc odpowiednie cechy charakterologiczne, temperament czy zdolność mobilizowania innych. Sposób przenoszenia tych elementów na pracowników i proces decyzyjny wewnątrz organizacji to jeden z kluczowych elementów działania i ewentualnej ewolucji przedsiębiorstwa.

Styl objawia się przede wszystkim w codziennym postępowaniu przywódcy. W jego umiejętności wysłuchania współpracowników, zarządzaniu zasobami ludzkimi, prowadzeniu narad czy nawet wdrażaniu służbowych rytuałów czy stopnia zaawansowania istniejących procedur. Oprócz stosunku do pracowników, styl zarządzania oznacza bowiem również stosunek do ram instytucjonalnych – w dużej mierze postawa szefa wpływa na fakt czy relacje są formalne i zbiurokratyzowane czy też polega się przede wszystkim na luźnych relacjach międzyludzkich. Z racji tego, że styl zarządzania niejako wsiąka wraz z czasem w organizację, przekierowanie go na inne tory w krótkim czasie może okazać się niemożliwe nawet w obliczu sporych zmian personalnych.

Styl zarządzania szczególnie istotnie wpływa na funkcjonowanie organizacji w sytuacjach kryzysowych. To właśnie od niego zależą bowiem pierwsze, często nawet instynktowne, reakcje takie jak działanie kolektywne bądź objęcie indywidualnej odpowiedzialności przez każdego ze współpracowników.

Sposób postępowania i temperament przywódcy jest również nie do przecenienia w kontekście zewnętrznego otoczenia firmy. Postać lidera jest nie tylko wizytówką organizacji z którą jest kojarzona, ale także determinuje postawy na świat – otwarte bądź zamknięte, roszczeniowe albo ze skłonnością do wyobcowania się. Styl zarządzania przekłada się zatem w bezpośredni sposób na absorbcję wiedzy z otoczenia bądź zdecydowania w dochowywaniu tajemnic organizacji.

Oczywiście, nie ma jednego skutecznego modelu zarządzania. Literatura dotycząca tej tematyki wymienia typologie przede wszystkim odwołujące się do jednoosobowego bądź kolegialnego podejmowania decyzji albo alternatywy sprowadzającej się do dychotomii aktywność – pasywność.

Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości nie mamy w przeważającej większości przypadków do czynienia z łatwym do ocenienia i jednoznacznym stylem zarządzania. Często zależy to od konkretnych okoliczności, istotności problemu czy szczebla na którym odbywają się prace.

Przyglądanie się stylom zarządzania pomaga zrozumieć sytuację organizacji, a także wyciągnąć wnioski prowadzące do jej usprawnienia. Wiedza o tym w jaki sposób lider realizuje postawione przed sobą cele może dać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także przynieść wskazówki praktyczne.

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019