Demokratyczny sposób zarządzania zasobami ludzkimi

14.08.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Demokratyczny styl zarządzania jest coraz bardziej popularny – zdaniem zwolenników uwalnia potencjał drzemiący w personelu, a także stanowi swoiste odciążenie dla kadry zarządzającej przy jednoczesnej zauważalnej innowacyjności.

Demokratyczny styl zarządzania polega na oddaniu dużych zasobów kompetencyjnych z rąk przełożonych do podwładnych. Odgrywają oni dużo większą rolę w kształtowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa niż w modelu hierarchicznym. Konsultowane są z nimi najważniejsze decyzje, a sami mogą przekazywać uwagi na temat swojej pracy, które są potem dyskutowane i ewentualnie w drodze konsensusu wdrażane. Docelowo ma to sprawić, iż pracownicy będą bardziej utożsamiać się z działalnością swojej organizacji.

Zarządzanie w opisywanym już na łamach istotnie.pl modelu agile w dużej mierze opiera się właśnie na demokratycznym stylu zarządzania. Charakteryzuje się on dużą elastycznością – zarówno w podejściu do czasu pracy, jak i zakresu obowiązków. Dzięki temu możliwa jest np. praca zdalna bądź dopasowany indywidualnie grafik. Co więcej, płynne pozostają również obowiązki – pracownicy pracują w ramach projektów i nie mają na stałe przypisanych ról, dzięki czemu mogą w pewnym zakresie wybierać to co chcą robić.

W centrum demokratycznego zarządzania staje się komunikacja rozumiana jako przepływ i odbiór informacji między poszczególnymi pracownikami. Nie da się bowiem uniknąć działania w ramach zespołu. Ważna jest bezpośredniość oraz otwartość na inne poglądy. Z tego też powodu dba się o relacje międzyludzkie i ducha zespołu spajającego grupę zwłaszcza w trudnych momentach. W miejsce skomplikowanych procedur i formalizacji wkracza dialog i nieformalne relacje między pracującymi. Niewielki dystans między kadrą kierowniczą a pracownikami powoduje jednocześnie, że łatwiej im się przyznać do błędów czy też wytknąć je innym.

Na skutek tego, iż pracownicy współdziałają na rzecz sukcesu przedsiębiorstwa, wpływa na to, że dużą rolę odgrywa potrzeba ustawicznego rozwoju pracownika pod kątem merytorycznym i mentalnym. Ciekawy jest fakt, iż wiele firm stawia w tym kontekście na wzajemną wymianę doświadczeń poprzez szkolenia czy warsztaty. To właśnie wówczas niezwykle ważną rolę może odegrać modny ostatnio coaching czy mentoring.

Demokratyczny styl zarządzania dobrze się sprawdza w branżach wymagających kreatywności i nieustannych ulepszeń produktów. Zarazem jest przeznaczony do sytuacji w których firma dysponuje doświadczoną i dobrze wyszkoloną kadrą, lecz ma problem ze znalezieniem jednego charyzmatycznego przywódcy.

Potencjalnymi problemami modelu demokratycznego może być przewlekłość procesu decyzyjnego i niesubordynacja pracowników. Należy również pamiętać, że sam personel musi być przygotowany na samodzielne podejmowanie decyzji, w przeciwnym razie organizacja może być narażona na duże straty wizerunkowe i finansowe. Demokracja w organizacji może też nie podobać się wielu pracownikom – ktoś kto potrzebuje jasnych instrukcji bądź przede wszystkim ceni stabilność i rutynę może nie odnaleźć się w wymaganiach organizacji oddającej swe stery, między innymi w jego ręce.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019