Czym jest przemysł precyzyjny?

23.07.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Choć potocznie uznaje się, że jedną z głównych cech współczesnej gospodarki jest niepohamowany wzrost zasobu usług, do ich dalszego rozwoju konieczny jest rozwój wyspecjalizowanej infrastruktury. I to nie tylko tego z sektora IT.

Przemysł precyzyjny, jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dostarczaniem dóbr wymagających dużego zaawansowania technologicznego, szczegółowości i skomplikowania. Nie da się go wytworzyć chałupniczo, bez rozbudowanych projektów teoretycznych i opracowań naukowych. Inną specyficzną cechą tego przemysłu jest nie tyle dostarczanie produktów do konsumentów, lecz budowanie nowoczesnych maszyn będących kolejnymi ogniwami produkcji dobra końcowego na bazie osiągnięć innych gałęzi przemysłu – np. wydobywczego czy energetycznego. W przeciwieństwie do przemysłu informatycznego, skupia się przede wszystkim na urządzeniach. Produkcja bardzo często odbywa się na zamówienie pod kątem odpowiedniego odbiorcy – produkcja masowa jest stosunkowo ograniczona. Nie oznacza to jednak, że społeczeństwo i swoiści „detaliści” nie korzystają na co dzień z dorobku przemysłu precyzyjnego – jest on bowiem powszechnie wykorzystywany w miejscach pracy (np. w branży budowlanej) czy projektowaniu sprzętu medycznego – od szkieł optycznych po skomplikowane roboty wspierające operacje. Produkt finalny jest zatem wysoko przetworzony.

Z racji swojej wysokiej marży i stosunkowo wysokiej deficytowości, przemysł precyzyjny jest postrzegany jako jeden z istotnych wskaźników innowacyjności i zaawansowania technologicznego państwa czy regionu. Jego rozwój jest zdeterminowany wykształceniem personelu, co z kolei stanowi skutek wysokiej jakości procesu kształcenia z uwzględnieniem najnowszego zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego – przede wszystkim szkół technicznych i kierunków ścisłych. Jako, że wymaga to olbrzymich nakładów finansowych i nieustannych modernizacji (przykładem może być rozwój drukarek 3D), a także z racji swojego wielkiego znaczenia na rozwój państwa, przemysł precyzyjny zasługuje na zakwalifikowanie jako strategiczne dobro każdej gospodarki.

Nic zatem dziwnego, że właśnie tego typu firmy są postrzegane jako flagowe okręty polityki danego kraju czy też są brane pod uwagę w konstruowaniu różnego rodzaju zestawień i międzypaństwowych rankingów ekonomicznych. Pracownicy tego sektora są również szczególnie ważnym zasobem w kontekście istniejącego drenażu mózgów i eksportu drogich produktów do biedniejszych państw.

Przykładem dóbr przemysłu precyzyjnego jest wszelka aparatura pomiarowa czy diagnostyczna taka jak wagi, soczewki czy teleskopy. Są to zatem artykuły szczególnie cenne również w działalności naukowej. Można zatem stwierdzić, że rozwój przemysłu precyzyjnego to koło zamachowe dla wypracowania nowych koncepcji badawczych.

Niestety polski przemysł przemysłowy wciąż jest na stosunkowo niskim stopniu rozwoju w porównaniu z bogatymi państwami Europy Zachodniej. Jest jedną z najsłabiej rozwiniętych gałęzi naszego przemysłu elektromaszynowego, przez co w większości przypadków posiłkuje się kosztownym importem.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019