Na czym polegają innowacje społeczne?

09.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

O innowacjach najczęściej mówi się jedynie w kontekście rozwoju gospodarczego. Okazuje się jednak, że innowacje nie muszą być kategorią stricte ekonomiczną. Współcześnie, ogromną rolę powinny odgrywać także unowocześnienia o charakterze społecznym.

Innowacje społeczne prowadzą do rozwoju zarówno całej wspólnoty, jak i poszczególnych obywateli. Ich zasadniczym celem jest bezpośrednia poprawa komfortu życia jak największej liczby osób. I to zarówno w wymiarze technologicznym, jak i organizacyjnym czy instytucjonalnym. Nie jest to zatem wyłącznie opracowywanie nowych wynalazków, choć to także jest niewątpliwie bardzo istotne. W dobie starzejącego się społeczeństwa, tego typu innowacją będą urządzenia pomagające osobom w podeszłym wieku normalnie i aktywnie funkcjonować. Innowacjami społecznymi będą więc np. przyrządy ułatwiające poruszanie się, zapewniające kontakt z rodziną np. w przypadku przewrócenia się czy też potrzeby uzupełnienia leków. Inną taką formą jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez poprawę dostępności do miejsc publicznych w efektywniejszy niż stosowany do tej pory sposób – np. bardziej komfortowe windy bądź lepiej zaprojektowane podjazdy.

Innym rodzajem innowacji może być opracowywanie dóbr i usług o niematerialnym charakterze. Takie nowinki również podwyższają kompetencje społeczeństwa i umożliwiają jego rozwój. Może to być np. oprogramowanie służące do szybkiej nauki, a także aplikacje mobilne bezpłatnie popularyzujące wiedzę z danego obszaru czy uczące nowych umiejętności w nieznany dotychczas sposób.

Nie można zapominać o innowacjach organizacyjnych. Innowacją o charakterze społecznym jest usprawnienie administracji publicznej tak, aby obywatel mógł być szybko obsłużony w możliwie kompleksowy sposób. Ważną częścią składową tej modernizacji jest zarówno uproszczanie procedur, jak i efektywne wykorzystanie personelu. Innowacją społeczną mogą być też same ludzkie działania. Jednym z kluczowych tego typu przejawów jest usprawnienie działań wolontariatu. Wspieranie takiej samopomocy to dziś jedno z kluczowych wyzwań – nie da się bowiem w większości przypadków zastąpić kontaktu między ludźmi. Projekty takie nie muszą mieć od razu charakteru masowego – to także wspieranie społeczności lokalnych w ich przedsięwzięciach.

Co szczególnie ważne, innowatorem społecznym może zostać praktycznie każdy kto ma na to pomysł. Nie musi być wielkim wizjonerem ani nawet przedsiębiorcą. Obecnie wiele instytucji takich jak jednostki samorządu terytorialnego czy ministerstwa czekają na pomysły dotyczące budowania kapitału społecznego. Można również otrzymać środki z organizowanych przez nie konkursów.

Niewątpliwie rozwój innowacji społecznych będzie w przyszłości jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących otaczającej nas rzeczywistości. Należy bowiem pamiętać, że wdrażanie oryginalnych rozwiązań i inwestycja w lepsze życie obywateli przekłada się na zdolności społeczeństwa i tym samym także rozwój gospodarczy. Wspieranie młodych osób rozwija ich potencjał, zaś pomoc starszym przełoży się na ich większą samodzielność.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019