Czego możemy się dowiedzieć dzięki psychologii społecznej?

27.10.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Psychologia społeczna pomaga zrozumieć relacje zachodzące w społeczeństwie, a także sprzyja poznaniu samego siebie. Zawiera w sobie bowiem naukowe opracowanie zjawisk z którymi spotykamy się na co dzień.

Przede wszystkim możemy dowiedzieć się sporo o sobie. Psychologia społeczna może nieco wbrew swojej nazwie zajmuje się także jednostkami, funkcjonującymi jednak w społeczeństwie. Na podstawie prac naukowych czy znanych skądinąd podręczników można się przekonać jak wiele częstych zachowań towarzyszy nam w ciągu naszej codzienności – np. wrodzony konformizm, uległość względem danej argumentacji czy też złość na inne osoby. W ten sposób można poradzić sobie z własnymi złymi nawykami a także zyskać nowe kompetencje komunikacyjne. Wiemy jakich zwyczajów unikać, co odbierane jest przez innych ludzi jako naganne a co może zyskać ich aprobatę. Z pewnością dzięki temu nasz networking również zostanie ulepszony – łatwiej nawiązywać znajomości, gdy zjednamy sobie ludzi i nie wyjdziemy na zarozumialców. Psychologia społeczna w tym zakresie jest w pewien sposób powiązana z retoryką – dzięki niej staniemy się lepszymi mówcami. Pozwala także zauważyć elementy na które wcześniej w ogóle nie zwracaliśmy uwagi – np. mowę ciała czy metody perswazji. Psychologia społeczna stanowi również przyczynek do pogłębionych kursów dotyczących zdolności negocjacyjnych – niebagatelnej umiejętności we współczesnym życiu.

Dziedzina ta ma też niebagatelny wpływ podczas pracy w grupie – wiemy jak rozdzielać zadania czy też motywować. Dobry przywódca niewątpliwie powinien czerpać z dorobku psychologii społecznej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy umiejętność rozładowania napięcia i odpowiednie zachęcenie załogi do pracy w największej mierze przekłada się na finalny sukces. Lider może dopasować też odpowiednią strategię rozwoju grupy.

Inną korzyścią płynącą z analizy dorobku psychologii społecznej jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa. Słynna „Psychologia tłumu” Le Bona wskazuje na fakt jak ludzie działają w swojej zbiorowości, z biegiem lat powstało wiele bardziej szczegółowych prac poświęconych tej tematyce. Dzięki temu można interpretować zachowanie ruchów społecznych, organizacji politycznych, przedsiębiorstw. Niezależnie więc od tego w jakim sektorze podejmiemy pracę zawodową, wiedza ta z pewnością nam się przyda. Znając sztuczki innych jesteśmy natomiast mniej podatni na manipulację – zarówno jako obywatele biorący czynny udział w wyborach, jak i pracownicy czy odbiorcy współczesnych mediów.

Na początku swojej przygody z psychologią społeczną warto uciec się do klasyków takich jak prace Eliota Aronsona czy Roberta Cialdiniego. Na szczęście są napisane bardzo przystępnym językiem, co sprawia, że będą łatwo przyswajalne. Lektury te mogą stanowić inspirację do sięgnięcia do następnych publikacji, a także pracy naukowej. Należy zauważyć, że psychologia społeczna przyda się praktycznie we wszystkich naukach społecznych – prawie, socjologii czy politologii. Popularna dziś ekonomia behawioralna dowodzi również, że staje się interesująca również i tam. Wiedza ta jest zatem bardzo użyteczna i warto z niej skorzystać.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019