Cyberprzestępczość – dlaczego to tak poważne zagrożenie w XXI wieku?

14.03.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Wraz z postępem technologicznym pojawia się nie tylko wiele ułatwień i udogodnień codziennego życia, ale również sporo zagrożeń i niebezpieczeństw, którymi musimy stawić czoła. Przestępczość elektroniczna może być ogromnie niebezpieczna, dlatego warto wiedzieć na co zwracać uwagę i jak się przed nią chronić.

Podział na “dobrych” i “złych” towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jednostki czy całe grupy próbowały zdobywać zasoby albo wpływy w szybszy, łatwiejszy i nielegalny sposób skracając tym samym drogę do osiągnięcia celu. Bez względu na to czy używano szabli czy rewolweru, metody działania były w pewien sposób podobne i nie zmieniły się wraz z nastaniem XXI wieku.

Od czasów średniowiecznych potyczek czy rewolwerowców na dzikim zachodzie znacznej zmianie uległy za to środki, którymi dysponują przestępcy. Wraz z rozwojem technologii i stworzeniem się cyfrowej “globalnej wioski”, pojawia się coraz więcej możliwości nielegalnego cyfrowego załatwiania własnych spraw.

Mianem “cyberprzestępczość” określa się zbiorczo wszelkie przestępstwa popełniane w Internecie. Chodzi więc zarówno te, które mogą mieć miejsce tylko dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jak i “tradycyjne”, które mogą za ich pośrednictwem choćby zwiększać swój zasięg. To właśnie obszar oddziaływania jest jednym z powodów, dla których przestępczość w Internecie jest tak dużym zagrożeniem – globalna sieć umożliwia łatwą i niezwykle szybką komunikację osób i grup zlokalizowanych w różnych miejscach a przez to ułatwia koordynację działań i sprawia, że mogą one być z łatwością prowadzone na znaczną skalę. Co więcej, choć standardowe korzystanie z Internetu nie gwarantuje pełnej anonimowości, pozwala jednak nieco utrudnić policji i innym służbom poszukiwanie winnych.

Przykłady zagrożeń

Choć filmy sensacyjne pokazują nam nieco inny obraz rzeczywistości, cyberprzestępczość to nie tylko masowe ataki hakerów działających w organizacjach terrorystycznych czy potyczki między wrogimi rządami. Taka forma przestępczości może dotknąć każdego z nas:

– kradzież tożsamości – to jeden z najpoważniejszych przejawów tego typu przestępczości, ponieważ może znacznie utrudnić nam życie. Do najczęściej spotykanych form tego typu przestępczości należy podszywanie się pod inną osobę np. zakładając fałszywe konta w mediach społecznościowych. Poważnym problemem natury finansowej są przestępstwa polegające na zaciąganiu kredytów i innych zobowiązań pieniężnych na podstawie cudzych danych osobowych. Niestety często można trafić w sieci na reportaże albo relacje osób, które nagle dowiedziały się, że ciąży na nich znaczny dług, a nigdy nie chciały zaciągać takiego zobowiązania.

– stalking – czyli uporczywe nękanie drugiej osoby np. poprzez wysyłanie do niej niechcianych wiadomości – w takim przypadku warto dokładnie dokumentować tego typu działanie, by móc zgromadzić potrzeby materiał dowodowy.

– przestępczość przemysłowa – wiele osób pracujących na ważnych stanowiskach, przechowuje w swoich laptopach znaczne ilości potencjalnie newralgicznych danych dotyczących swojej firmy, których ujawnienie mogłoby poważnie zagrozić jej interesom. Wykradanie takich danych jest więc jednym z rodzajów przestępczości elektronicznej, który może mieć poważny wpływ na funkcjonowanie wieku przedsiębiorstw, dlatego przechowując istotne dane w laptopach czy telefonach, należy bezwzględnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa – używać bezpiecznych haseł, szyfrować dyski i nie zostawiać sprzętu bez nadzoru.

 

Kamil Wiśniowski

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018