Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Certyfikaty językowe to coś dla Ciebie

17.06.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

Znajomość języków obcych to dziś warunek niemalże konieczny do zdobycia dobrze wynagradzanej pracy. To również umiejętność przydatna do poszerzania swoich horyzontów. Dobrą metodą na udowodnienie swoich kwalifikacji mogą okazać się certyfikaty potwierdzające kompetencje językowe.

Takie dokumenty często pozwalają nie tylko na zaprezentowanie się w lepszym świetle wobec potencjalnego pracodawcy, ale również studiowanie poza granicami Polski. Należy przy tym pamiętać, że każdy wyróżnia się nie tylko określoną specyfiką i budową, ale również ceną.

Certyfikaty poświadczają kompetencje językowe zgodnie ze standaryzacją przyjętą przez Radę Europy w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR). Poziom języka określany jest w skali od A1 (podstawowy) do C2 (najbardziej zaawansowany, bliski osobom, którzy posługują się językiem jako ojczystym).

Angielski

W zakresie języka angielskiego najpopularniejszymi certyfikatami są: FCE, CAE, CPE, TOEFL i IELTS. Pierwsze dwa z nich są wydawane przez Cambridge Assessment. FCE (First Certificate in English) poświadcza znajomość angielskiego na poziomie B2, zaś CAE (Certificate of Advanced English) o poziom wyżej – C1. Egzaminy składają się z czterech głównych części: mówienia, słuchania, pisania oraz czytania połączonego z gramatyką.

Z egzaminu można otrzymać ocenę zgodną z brytyjskim modelem – od A do E, jednak tylko pierwsze trzy litery alfabetu oznaczają zdanie i zdobycie określonego stopnia językowego. Aby otrzymać ocenę C, należy uzyskać 60 proc. wszystkich punktów.  Warto przy tym zaznaczyć, że w razie zdobycia między 59 a 45 proc. punktów można liczyć na „nagrodę pocieszenia”. W przypadku CAE otrzymuje się wówczas certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie B2, zaś FCE na poziomie A2.

Egzaminy wydawane przez Cambridge Assessment są wydawane bezterminowo. Można się na nie zapisać w wyznaczonych punktach (przede wszystkim placówkach British Council). Jednokrotne przystąpienie do egzaminu kosztuje powyżej 600 złotych.

TOEFL jest organizowany przez amerykańską organizację Educational Testing Service. Dlatego też podmioty z USA honorują go częściej niż certyfikaty wydawane w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak egzaminy Cambridge, ten również składa się z czterech głównych części. Jego celem jest przede wszystkim zbadanie kompetencji językowych przydatnych podczas studiów w języku angielskim. Liczba uzyskanych punktów określa poziom znajomości języka od B1 do C1. Nie ma progu punktacji określającego zdanie – każdy rezultat daje określony poziom (oczywiście im mniej punktów tym niższy poziom znajomości języka poświadcza certyfikat).

Test przeprowadzony jest przez internet w wybranych placówkach egzaminacyjnych. Kosztuje około 700-800 zł. TOEFL oficjalnie ważny jest jedynie przez dwa lata, po których wyniki zostają one usunięte z bazy danych egzaminatora. Niemniej jednak niektóre placówki respektują go również po upłynięciu tego terminu. IELTS jest bardzo zbliżonym egzaminem do TOEFL. Podobnie jak on, ma na celu zbadanie kompetencji językowych w kontekście akademickim bądź zawodowym. Jest też ważny przez dwa lata. Odróżnia go jednak sposób oceniania (przyznawane są oceny od 1 do 9), a także długość egzaminu – TOEFL trwa około czterech godzin, zaś IELTS prawie trzy. Kosztuje również porównywalnie – ponad 700 złotych.

Niemiecki i inne języki

Najpopularniejsze certyfikaty poświadczające znajomość języka niemieckiego wydawane są przez Instytut Goethego – niemiecką instytucję kultury mającą liczne ośrodki zagraniczne. Egzaminy B2 i C1 są zalecane osobom, które ukończyły 16 lat i podobnie jak te z języka angielskiego, składają się z czterech części: pisania, czytania, słuchania i mówienia. Aby zdać egzamin trzeba osiągnąć 60 proc. punktów, z tym, że z egzaminu ustnego należy uzyskać min. 15 pkt. Obecnie egzaminy kosztują około 500 złotych.

Umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim potwierdza dokument wydawany przez Instytut Cervantesa, którego oddziały znajdują się w Warszawie i Krakowie. Organizowane przezeń egzaminy DELE są sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. Co ciekawe, egzaminy te nie mają ocen – można je jedynie zdać bądź nie. Aby osiągnąć wynik pozytywny należy otrzymać co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej z czterech części egzaminu. Koszty przystąpienia wynosi około 600 złotych.

Podstawowymi certyfikatami z języka francuskiego są DELF (od A1 do B2) i DALF (C1 i C2) organizowane przez Centre international d’études pédagogiques (CIEP). Dokument sygnuje francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby zdać test należy zdobyć 50 punktów na 100 możliwych. Dodatkowym warunkiem jest otrzymanie min. 5 na 25 punktów w każdej z czterech części. Cena przystąpienia do DELF B2 bądź DALF C1 wynosi między 400 a 500 złotych. Egzamin honorowany jest przez francuskie szkoły wyższe i zwalnia ze wstępnych egzaminów językowych w tamtejszym procesie rekrutacji.

Choć certyfikaty poświadczające uzyskanie określonego poziomu wydają też inne ośrodki, np. uczelni wyższych, to nie są one tak powszechnie znane i szeroko respektowane jak te powyżej wymienione. Dlatego też, przed zapisaniem się na dany egzamin warto sprawdzić czy uzyskany przez nas certyfikat będzie wzięty pod uwagę przez instytucję na której nam zależy.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019