Centrum Innowacji Społecznych – naukowcy dla ludzi

19.01.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

W styczniu 2018 roku rozpoczęło swoje działanie Centrum Innowacji Społecznych. Do życia powołane zostało w październiku 2017 roku, na Uniwersytecie Łódzkim. Do jego powstania przyczyniły się przede wszystkim wydziały: nauk o wychowaniu, zarządzania, filozoficzno-historyczny oraz ekonomiczno-socjologiczny. Organizatorzy nie zamykają się jednak na współpracę z innymi podmiotami działającymi w ramach Uniwersytetu, jak i poza nim. Jednym z podstawowych założeń jest interdyscyplinarność. W poszczególne projekty mają być angażowane co najmniej dwa wydziały. Centrum planuje także, w przypadkach, w których będzie to możliwe, współpracować z organizacjami reprezentującymi trzeci sektor, jak i ze sferą biznesową. Zdaniem dr Rudnickiej CEIM ma pomagać w integracji różnych doświadczeń oraz wiedzy. Celem jest nie tylko prowadzenie badań, ale także realne działanie. Zakłada się uzyskanie efektu synergii. Różne podmioty zajmują się rozwiązywaniem wielu podmiotów społecznych, a połączenie tych doświadczeń pozwoli spojrzeć na problem wielowymiarowo.

 

Czym ma się zajmować? Z jednej strony chodzi o zebranie w jedno miejsce rozmaitych działań już podejmowanych na Uniwersytecie Łódzkim, bowiem warto zauważyć, że w ramach UŁ funkcjonuje wiele programów, mających na celu rozwiązywanie problemów społeczeństwa oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności. Jednym z takich programów jest OPEN MIND, który adresowany jest do studentów z kierunków nieekonomicznych. Ma on pozwolić osobom, które niedługo będą wchodziły na rynek pracy, na dostrzeżenie szans wynikających z przedsiębiorczości społecznej. Opiera się on na zasadach grywalizacji. Adresowany jest do osób zainteresowanych taką tematyką, wliczając w to ideę zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy zaznaczają, że adresowany jest w dużej mierze do młodych kobiet, które wciąż jeszcze mają trudności z równouprawnieniem na rynku pracy.

Do innych planów można zaliczyć rozwój programu Uniwersytet Różnorodny, który realizowany jest we współpracy z uniwersyteckim Centrum Promocji oraz Biurem Współpracy z Zagranicą. W ramach tego programu organizowane są szkolenia oraz warsztaty. Studenci z zagranicy (których na UŁ studiuje ponad dwa tysiące, a reprezentują 95 narodowości) mogli zaprezentować swoje spojrzenie na Łódź, w ramach wystawy. Ponadto zorganizowany został Uniwersytecki Dzień Różnorodności, dzięki któremu studenci mogli zapoznać się z różnymi kulturami, a także zasmakować w regionalnych potrawach z różnych miejsc świata. Przeniesienie części własnej kultury, do naszego kraju, było dla zagranicznych studentów szansą na pokazanie kawałka swojego świata.

Centrum Innowacji Społecznych planuje również kontynuować działanie projektu Domni-Bezdomni, który ma na celu niesienie pomocy ludziom w ciężkiej sytuacji życiowej. Zorganizowano skrzynkę, do której potrzebujący mogą wrzucać listy z wyszczególnionymi potrzebami, na które potem organizatorzy starają się odpowiadać. W wyniku takich działań osoby bezdomne mogą uzyskać wsparcie w wyjściu ze swojej sytuacji, jak i pomoc w przetrwaniu i odpowiedź na potrzeby dnia codziennego.

CEIM ma tworzyć programy i narzędzia, które pomogą w niwelowaniu źródeł tego typu problemów społecznych. Ponadto krzewić ma poczucie społecznej odpowiedzialności wśród studentów. Organizatorzy początkowo chcą się skupić przede wszystkim na środowisku lokalnym. Dotychczas w ramach Centrum działają trzy grupy: zespół zajmujący się problemami wykluczenia i bezdomności, projekt rewitalizujący skrzynkę Domni-Bezdomni oraz trzeci związany z tematyką płci kulturowej. Planowane jest stworzenie czwartego zespołu zajmującego się wolontariatem, przy pomocy którego organizatorzy chcą zachęcić młodych ludzi do współpracy na rzecz dobra społecznego, zarówno krótko, jak i długoterminowej. W ramach Centrum zaliczyć będzie można praktyki,  pomóc w realizacji projektów badawczych, zaproponować swoje pomysły.

Źródła:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27876%2Ccentrum-innowacji-spolecznych-ruszylo-na-uniwersytecie-lodzkim.html

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,154682,22772013,przestrzen-do-swobodnego-myslenia.html

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Stronaglowna/Struktura/KatedraZarzadzaniaMiastemiRegionem/ProjektOPENMIND/tabid/2709/Default.aspx

http://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/uniwersytet-roznorodny

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017