Blue Kids – pomóc, poznać i zrozumieć autyzm

11.07.2018 4 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z kołem naukowym Enactus, zapoczątkowali szeroki projekt, którego celem jest zarówno rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu, jak i wspieranie inicjatyw społecznych, pomoc osobom zdiagnozowanym. W ramach swojego projektu są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie udostępniają ważne informacje dotyczące zaburzenia, jak i te najnowsze, które dzięki ich działalności można odnaleźć w jednym miejscu. Ciekawe informacje dotyczą nie tylko polskiej rzeczywistości, ale też świata, dzięki czemu czytelnik może się na przykład dowiedzieć, że w Nowej Zelandii, jedna z sieci sklepów, postanowiła wprowadzić „cichą godzinę” raz w tygodniu, tak by osoby z autyzmem mogły w dogodnych dla siebie warunkach zrobić zakupy. W Polsce również możemy odnaleźć tego typu rozwiązania, na przykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Na swojej stronie internetowej umieszczają również przydatne wiadomości o placówkach, szkołach, przychodniach i fundacjach, działających w obszarze miasta Łódź, w których osoby takie mogą otrzymać wsparcie i pomoc. Inicjatywa jest jeszcze młoda i rozwijająca się, jednak twórcy projektu wskazują, że w obliczu rosnącej liczby osób zdiagnozowanych, pomoc i zrozumienie zachowań, jak i sposobu postrzegania świata przez osoby dotknięte autyzmem, staje się bardzo istotne. W ramach poszerzania świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, studenci rozmieścili między innymi instalacje i plansze, w różnych, często uczęszczanych miejscach w mieście, z których można było się dowiedzieć najważniejszych informacji dotyczących tego zagadnienia. Plansze takie znalazły się między innymi w okolicach kawiarni i restauracji. Odbyło się to we współpracy z Fundacją JiM, również działającą na terenie Łodzi, która aktywnie zajmuje się wspieraniem osób z autyzmem, organizując między innymi szkolenia dla dzieci i dorosłych, zbiórki pieniędzy, oferując terapie i przedszkola, których zadaniem jest wspieranie i pomoc, tak w rozpoznaniu, jak i aklimatyzacji i rozwoju dzieci. Blue Kids zajęło się również organizacją zajęć w szkołach, które mają uwrażliwić młode osoby i pomóc im zrozumieć osoby z autyzmem. Poza teoretyczną częścią takich szkoleń, studenci skupili się również na empatycznym podejściu do zaburzenia, proponując dwa eksperymenty, pozwalające dzieciom nieco bardziej zrozumieć świat osoby autystycznej. Pierwszym zaproponowanym eksperymentem jest podnoszenie agrafki z ławki w rękawicach narciarskich, a następnie ustawianie jej w rzędzie, co ma obrazować trudności ze sprawnością psychoruchową. Drugą zaproponowaną zabawą jest przedstawienie związków frazeologicznych, których zazwyczaj dzieci na tym etapie edukacji jeszcze nie znają, zadaniem dzieci jest zilustrowanie ich przy pomocy obrazka – w ten sposób mają zetknąć się z trudnościami, jakie mogą mieć osoby dotknięte autyzmem, ze zrozumieniem drugiego dna wypowiedzi.

Studenci z Uniwersytetu Łódzkiego podjęli się też zadania stworzenia zabawek, które mają być dostosowane do potrzeb dziecka. Swoje prototypy, stworzone przy pomocy drukarki 3D, testowali zarówno pod względem funkcjonalności, jak i poręczności. Założeniem jest spersonalizowanie zabawek tak, by odpowiadały one w pełni potrzebom konkretnego użytkownika. Wskazują, że nie ma jednego koloru, na który wszystkie osoby dotknięte autyzmem reagowałyby negatywnie, w związku z czym takie zabawki muszą być dostępne w różnych wariantach oraz poręczne, tak by można je było zabrać ze sobą wszędzie. Mają one służyć temu, by w negatywnych, stresowych sytuacjach, pozwalały opanować nerwy, wzbudzając w dziecku pozytywne emocje. O swoim projekcie mieli szansę opowiedzieć również w Radiowej Czwórce, gdzie przedstawicielka Blue Kids, Ada Czerwińska, wskazała, iż tworzenie tej zabawki poprzedzone było ankietami oraz rozmowami z osobami, które stykają się z dziećmi autystycznymi. Główne problemy, które wskazywali rodzice, odnosiły się przede wszystkim do niedopasowanego rozmiaru, czy kształtu, a także ceny takich zabawek. Aktualnie zabawki znajdują się w fazie testów, dzięki czemu, w przypadku zlokalizowania problemów, będzie można dopracować je idealnie do potrzeb odbiorców.

Badania przeprowadzone w 2015 roku przez CBOS wskazują, że Polacy są świadomi istnienia zaburzeń ze spektrum autyzmu, słyszało o nich aż 85% ankietowanych. 62% ankietowanych przyznaje również, że zetknęło się z osobą dotkniętą autyzmem, jednak aż 47% z nich – przez styczność z literaturą, czy filmami. Świadomość problemu nie wpływała jednak na wstępne osądy w odniesieniu do abstrakcyjnej sytuacji, przedstawionej respondentom przed rozpoczęciem badania na temat autyzmu. W odniesieniu do opisanej przez ankieterów sytuacji, dotyczącej głośno krzyczącego w sklepie dziecka, którego rodzice nie są w stanie uspokoić przez dłuższą chwilę, padały diagnozy: nieodpowiedniego wychowania, bezstresowego wychowania, braku autorytetu rodzicielskiego, stosowaniu agresji przez rodziców, uznawane za przyczynę agresywnego zachowania dziecka, część z respondentów deklarowała nawet, iż w takiej sytuacji zwróciłaby uwagę rodzicom dziecka, że takie zachowanie w miejscu publicznym jest niedopuszczalne. Tego typu odpowiedź wybrało aż 53% ankietowanych, jedynie 5% wzięło pod uwagę odpowiedź,  w ramach której mieściły się zaburzenia takie jak ADHD, autyzm, nadpobudliwość, mimo iż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Większość z ankietowanych była w stanie, w skali opozycyjnych cech/zachowań, wskazać choć jedno charakterystyczne dla osoby z autyzmem. Najbardziej powszechna wiedza dotyczy trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz problemów z komunikacją. Biorąc pod uwagę fakt coraz częstszego diagnozowania autyzmu, warsztaty organizowane przez Blue Kids, są bardzo wartościowe. Nie tylko uświadamiają młode pokolenie na poziomie wiedzy, ale również pozwalają im zrozumieć autyzm nieco bardziej, poprzez doświadczenie. Ocena wyrażona przez ankietowanych, na przykładzie abstrakcyjnej sytuacji, może wynikać ze stosowania schematów i uproszczeń, jednocześnie w wielu przypadkach może okazać się krzywdząca.

Źródła:

https://www.facebook.com/BlueKIDS-2016058448721015/

https://www.jim.org/

http://bluekids.ugu.pl/fundacja.php#

https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2141530,Kolor-faktura-ksztalt-Jakie-zabawki-lubia-dzieci-autystyczne

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29828%2Cstudenci-tworza-spersonalizowane-zabawki-dla-dzieci-z-autyzmem.html

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_047_15.PDF

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019