Tomasz Pysiak

Doktorant, nauczyciel akademicki, absolwent Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej na kierunku socjologia. Asystent w Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Zdrowie i Społeczeństwo”. Badacz społeczny, zajmujący się zjawiskami globalizacji, geopolityki jak i socjologii medycyny. Szczęśliwy młody mąż i ojciec interesujący się historią i tym wszystkim co nas otacza