Rafał Więckiewicz

Działacz społeczny. Od wielu lat związany z organizacjami pozarządowymi. Naukowiec, którego pasją jest społeczeństwo obywatelskie oraz systemy polityczne. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego