Rafał Więckiewicz

Redaktor naczelny istotnie.pl. Działacz społeczny. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW