Piotr Gutowski

Członek Rady Wykonawczej oraz Przewodniczący Komisji Prawno — Socjalnej Parlamentu Studentów RP oraz Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2015-2016. Absolwent Prawa na UMCS w Lublinie. Członek Zespołu ds. analizy umów „student-uczelnia” w ramach projektu — Monitoringu przestrzegania prawa przez polskie szkoły wyższe oraz licznych gremiów i ciał kolegialnych zajmujących się sprawami jakości kształcenia, oraz prawami studentów.

Ustawa 2.0

07.10.2017 11:45 / Artykuły