Michał Szczegielniak

Absolwent administracji (ALK) i politologii (UW.) Jego zainteresowania badawcze obejmują administracją publiczną, dostęp do informacji publicznej oraz politykę w czasach społeczeństwa informacyjnego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce dostępu do informacji publicznej.