Michał Goszczyński

Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziale Zarządzania. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Były Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i były członek organów statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Członek Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej członek licznych gremiów i ciał kolegialnych zajmujących się sprawami jakości kształcenia oraz prawami studentów i doktorantów.