Michał Gawriłow

Pracuje w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Współautor książki „Skarb Solidarności”. Od lat zaangażowany w działalność trzeciego sektora; pomysłodawca i koordynator licznych projektów edukacyjnych związanych z historią najnowszą. Prywatnie interesuje się myślą Józefa Ratzingera, edukacją nieformalną i historią ruchu „Solidarność”