Katarzyna Biersztańska

Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w relacjach polsko-litewskich. Polka z Litwy. Oprócz polskiego, posługuje się litewskim, rosyjskim, angielskim oraz hiszpańskim. Podczas studiów odbyła staże na VUB w Brukseli oraz SPBU w St. Petersburgu. Prywatnie pasjonatka podróżowania i fotografii.