Grzegorz Kowalczyk

Student dziennikarstwa i medioznawstwa ze specjalizacją public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW oraz politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych. Brał udział w wywiadach o tematyce gospodarczej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Laureat LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Interesuje się marketingiem politycznym, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, historią XX wieku i piłką nożną.