Korzystne zmiany dla kredytobiorców

07.12.2017 4 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Kredyt hipoteczny wiąże nas umową z bankiem na długie lata. Stąd tak ważne, abyśmy przed wzięciem na siebie takiego zobowiązania byli jak najbardziej świadomi konsekwencji, jakie się z nim wiążą. Nowe przepisy znacznie nam to ułatwiają.

Jeśli planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: będziesz lepiej chroniony niż dotychczasowi kredytobiorcy. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wprowadziła bowiem szereg korzystnych dla klientów banków czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych rozwiązań. Jakich?

Zadłużenie w walucie, w jakiej się zarabia

Ustawa zawiera przepis, będący niejako potwierdzeniem obowiązującej już od 2013 roku na naszym rynku finansowym tzw. rekomendacji S, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która mówiła m.in. o tym, że kredyt powinien być udzielany w tej walucie, w której kredytobiorca zarabia. W praktyce oznacza to znaczne ograniczenie udzielania kredytów w walutach obcych. To z kolei sprawia, że nie znajdziesz już w obecnej sytuacji frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i które teraz, w wyniku znacznego wzrostu kursu tej waluty, niejednokrotnie mają do oddania bankowi więcej niż warte jest zakupione na kredyt mieszkanie.

Nowy katalog instytucji

Ograniczono również katalog instytucji, które mogą udzielać kredytu hipotecznego. Od momentu wejścia nowej ustawy w życie są to już tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, czyli instytucje nadzorowane przez KNF. Tego typu kredytów nie mogą zatem już dawać wyłączone spod nadzoru Komisji różnego rodzaju firmy pożyczkowe. Oznacza to, że masz większą pewność, że instytucja finansowa, z którą w końcu wiążesz się na długie lata, działa zgodnie z obowiązującym prawem i nie zniknie nagle z rynku, zostawiając cię na lodzie, powodując problemy związane z obsługą czy restrukturyzacją kredytu. Znajduje się bowiem pod czujnym okiem KNF, która prześwietla dokładnie jej działalność.

Pośrednicy i agenci z certyfikatem

Ustawa stawia także nowe wymagania osobom, które mogą w myśl jej zapisów pośredniczyć w udzielaniu kredytów hipotecznych, czyli certyfikowanym pośrednikom i ich agentom. Pośrednikiem takim będzie wyłącznie osoba, która zdała państwowy egzamin lub też posiada odpowiednie wykształcenie ekonomiczne czy prawnicze. Pośrednicy będą działać na podstawie wydawanych przez KNF zezwoleń. Czy dany pośrednik spełnia te warunki i działa zgodnie z prawem, będziesz mógł sprawdzić w specjalnym rejestrze, w którym figurować będą również agenci danego pośrednika, za których ponosi on pełną odpowiedzialność. Warto do takiego rejestru zajrzeć, aby mieć pewność, że nie trafiłeś na zwykłego naciągacza czy osobę niekompetentną.

Zakaz sprzedaży wiązanej

Nowe prawo kończy z tzw. sprzedażą wiązaną przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Oznacza to, że bank nie będzie mógł uzależnić udzielenia takiego kredytu od Twojej zgody na podpisanie umowy o inne produkty finansowe, takie jak np. karta kredytowa. Wyjątkiem będzie oferowany przez bank bezpłatnie rachunek służący m.in. do obsługi twojego kredytu hipotecznego.

Dozwolona będzie natomiast tzw. sprzedaż łączona. Bank będzie mógł więc zaproponować Ci lepsze warunki kredytu hipotecznego, jeśli zdecydujesz się również na inny produkt czy usługę. Bank zawsze będzie musiał jednak zaprezentować Ci ofertę kredytu bez tych dodatkowych produktów czy usług, która jednak będzie mogła być mniej korzystna. Po zapoznaniu się z takimi ofertami to do Ciebie będzie należała decyzja, na które warunki kredytu się decydujesz – mniej korzystne, ale bez dodatkowych produktów, czy trochę lepsze, ale np. z kartą kredytową.

Kredytobiorcy lepiej poinformowani

Nowe przepisy wprowadziły również wiele obowiązków informacyjnych, z których kredytodawcy i pośrednicy przed zawarciem z tobą umowy o kredycie hipotecznym muszą się wywiązać. Będziesz musiał być m.in. świadomy ryzyka, jakie wiąże się z zaciągnięciem takiego zobowiązania. Masz również otrzymać komplet informacji umożliwiających ci porównanie różnych ofert kredytów hipotecznych dostępnych na rynku.

Przed podpisaniem umowy kredytowej otrzymasz od banku formularz informacyjny zawierający wszystkie najważniejsze wiadomości dotyczące przygotowanej dla ciebie oferty. Jeżeli zdecydujesz się na podpisanie umowy kredytowej w ciągu 14 dni od otrzymania takiego formularza, wszystkie zawarte w niej zapisy będą musiały zgadzać się z tymi zawartymi wcześniej w formularzu.

Jeśli już zaś dojdzie do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny będziesz miał jeszcze 14 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny, ponosząc jedynie koszty odsetek, za czas od momentu wypłaty przez bank kredytu do dnia jego zwrotu.

Ocena zdolności kredytowej według określonych zasad

Ocena Twojej zdolności kredytowej, a co za tym idzie decyzja o udzieleniu kredytu, nie będzie mogła zależeć od „widzimisię” banku, ale musi być oparta na ściśle określonej procedurze. Bank, który nieprawidłowo przeprowadzi ocenę Twojej zdolności kredytowej, nie będzie mógł rozwiązać z Tobą umowy, odstąpić od niej czy jej zmienić. Chyba że sam wyrazisz na to zgodę.

W przypadku zaś odmowy udzielenia Ci kredytu, bank będzie musiał się z takiej decyzji wytłumaczyć i poinformować Cię, na podstawie jakich kryteriów zdecydował o odrzuceniu Twojego wniosku o kredyt.

Na wydanie decyzji w sprawie udzielenia bądź też nie kredytu bank będzie miał 21 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku w tej sprawie.

Wcześniejsza spłata zobowiązania

Nowe przepisy dają Ci również możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Bank może jednak w umowie kredytowej zawrzeć zapis o tzw. rekompensacie za wcześniejszą spłatę. W przypadku kredytów ze stałą stopą bank będzie mógł otrzymać taką rekompensatę – która nie może być wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą – przez cały okres obowiązywania stałej stopy. W przypadku zaś kredytów oprocentowanych stopą zmienną – w ciągu pierwszych 36 miesięcy obowiązywania takiej umowy kredytowej.

Pomoc dla kredytobiorców w trudnej sytuacji

Bank, zgodnie z nowymi przepisami, musi pomóc Ci, jeśli nie jesteś w stanie spłacać swojego kredytu hipotecznego i twoja sytuacja majątkowa to potwierdza. W takich właśnie uzasadnionych sytuacjach bank jest zobligowany do umożliwienia ci restrukturyzacji zadłużenia, poprzez np. czasowe zawieszenie spłat kredytu, czy też wydłużenie okresu kredytowania w zamian za zmniejszenie wysokości rat.

Jeśli zaś ze względu na problemy finansowe będziesz zmuszony do sprzedaży swojej nieruchomości, nie będzie się już tym zajmował bank, ale Ty sam. Na znalezienie kupca będziesz miał pół roku.

Kupno własnego mieszkania czy domu to życiowa decyzja. Za taką samą uznać można zaciągnięcie kredytu hipotecznego, który zakup wymarzonego lokum umożliwi. Od wejścia w życie nowych przepisów przynajmniej ta druga decyzja jest już łatwiejsza do podjęcia i bardziej świadoma.