5 sposobów innowacji produktowej

29.12.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Najszersza definicja innowacji produktowej to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone i w efekcie budują wartość, za którą konsument płaci. Jednak wielu teoretyków ekonomicznych, a także ludzi biznesu, ma swoje własne spojrzenie na to zagadnienie.

Niektórzy uznają ją za „niezbędny sposób przetrwania”, inni zaś za „implementację kreatywności przedsiębiorstwa”. Większość podkreśla jednak, że innowacja pozwala przedsiębiorstwu zaoferować klientom coś nowego. Konsumenci oczekują zmian, zaś stagnacja często zmusza ich do poszukiwań substytutów. Opracowując zatem strategię rynkową, warto mieć na uwadze możliwe drogi rozwoju produktu lub całego portfela. Spójrzmy na kilka metod pozwalających osiągnąć innowację.

Opracowanie nowego produktu i stworzenie na niego popytu – innowacja pionowa

Takie podejście bazuje na „strategii błękitnego oceanu” autorstwa W. Chan Kima i Renée Mauborgne. Zgodnie z założeniami tej teorii, przedsiębiorstwo, aby osiągnąć sukces, powinno szukać nowych obszarów dla swojej działalności np. poprzez zdefiniowanie niszy czy też opracowanie produktu od podstaw. Dzięki temu firma stwarza nową przestrzeń rynkową, gdzie reguły gry ekonomicznej zostaną dopiero ustalone. C.W. Kim oraz R. Mauborgne posiłkują się m.in. przykładem „Cirque du Soleil”, kanadyjskiej firmy rozrywkowej, która nadała cyrkowi wymiar rozrywki artystycznej, skierowanej przede wszystkim do klientów biznesowych.

Innowacja opierająca się na wartości dodanej

Wartość dodana to pojęcie bardzo ważne dla nowoczesnego przedsiębiorcy. Podejście to zakłada, że na produkt składa się wiele elementów, np.: gwarancja, poziom dostosowania produktu do potrzeb klienta, sposób dostawy czy też sposób płatności. Te wszystkie cechy powodują, że dane przedsiębiorstwo może znacznie wybić się na tle konkurencji – nawet, jeśli oferowany produkt nie różni się w swojej funkcjonalności lub adresuje dokładnie te same potrzeby konsumenta.

Innowacja oparta na komunikacji produktu

Kolejnym sposobem identyfikowania możliwości innowacji jest zmiana sposobu komunikacji z konsumentom. Każdy produkt ma konkretne cechy, które klienci biorą pod uwagę przy zakupie, jednak odpowiednio zmieniona komunikacja może uwydatnić istnienie tych mniej oczywistych, ale równie istotnych.

Rozwój nowych cech produktu

Takie rozwiązanie jest popularne dla np. rynku aplikacji mobilnych. Wiele przedsiębiorstw szuka bowiem innowacji poprzez dodawanie nowych cech produktom. Podobną sytuację możemy zaobserwować w modelu Stackelberga, gdzie jeden gracz inwestuje w nowe rozwiązania, zaś pozostali są naśladowcami. Pozwala to zatrzymać dotychczasowych klientów, jednocześnie przyciągając nowych. Obecni konsumenci mogą korzystać z dodanych cech produktu, zaś potencjalnych nabywców zainteresuje unowocześniona wersja.

Digitalizacja

Chociaż technicznie digitalizację można uznać za innowację pionową, warto jednak rozważać ją jako osobną kategorię. Pojęcie to definiuje się jako przeniesienie produktu fizycznego do wersji cyfrowej. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa takie działanie ma wiele zalet – pozwala np.: na zmianę modelu biznesowego, likwidację produkcji fizycznej, a także dotarcie do nowych konsumentów. Digitalizacja często wiąże się także ze zjawiskiem tzw. innowacji destrukcyjnej (takiej, której zastosowanie „niszczy” jeden rynek i produkt kosztem stworzenia innego), czego przykładem może być upadek sieci wypożyczalni kaset VHS i DVD na rzecz powstania usługi wideo na życzenie.

Przedstawione sposoby wprowadzenia innowacji produktowej służą jedynie jako przykłady. Ciężko jest zdefiniować pojęcie innowacji, takich przykładów można podać znacznie więcej – szczególnie, analizując je pod kątem konkretnych rynków. Każdy produkt posiada bowiem inne cechy, co wpływa na wachlarz istniejących możliwości jego ulepszenia. Mimo to, zaprezentowane typy innowacji mają szerokie zastosowanie i mogą być brane pod uwagę przy wielu rodzajach działalności biznesowej.