5 powodów dla których warto robić doktorat za granicą

12.04.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Gdy  została podjęta decyzja o rozpoczęciu nauki na studiach doktoranckich warto zastanowić się nad miejscem realizacji swojej kariery naukowej. We współczesnym, globalizującym się, świecie coraz bardziej kuszące wydają się oferty renomowanych uczelni zagranicznych, które są kierowane również do polskich studentów. Co więcej, nawet jeżeli zdecydujemy się podjąć studia doktoranckie w Polsce to rozbudowany system stypendialny umożliwi nam odbycie ich części na uczelni zagranicznej, np. w ramach programu Erasmus+. Poniżej wymienię 5 głównych zalet studiowania poza granicami Rzeczypospolitej.

 

Najczęstszym kryterium branym pod uwagę przy wyborze uczelni jest jej prestiż. Czołowe zagraniczne ośrodki naukowe zajmują wyższe miejsca w rankingach niż polskie uniwersytety, z których najlepsze znajdują się przeważnie w czwartej setce rankingu szanghajskiego. Studiując za granicą mamy możliwość wglądu w życie renomowanych uczelni, zobaczenia w jaki sposób funkcjonują,  jak podchodzą do kwestii metodologicznych, a czasem nawet w jaki sposób aplikują o granty i realizują projekty badawcze. Jest to bezcenna wiedza, którą można zdobyć jedynie obserwując życie danego uniwersytetu będąc jego doktorantem.

Biorąc udział w życiu akademickim z pewnością poznamy wielu innych badaczy i studentów. Nawiązane znajomości ułatwią nam podjęcia współpracy międzynarodowej w ramach prowadzonej działalności naukowej. Możemy być pewni, że nasi koledzy szukając zagranicznych partnerów w pierwszej kolejności zwrócą się właśnie do nas, gdyż nie będziemy dla nich osobami anonimowymi.

Studiując za granicą rozwiną się także nasze umiejętności językowe. Jest to ogromnie ważne zważywszy na to, że międzynarodowy dyskurs badawczy odbywa się głównie w języku angielskim. Studia poza granicami Polski to szansa na udoskonalenie swoich zdolności oratorskich i pisarskich, które na pewno przydadzą się w karierze naukowej, a płynny angielski pozwoli z powodzeniem przemawiać na międzynarodowych konferencjach oraz przygotowywać artykuły do zagranicznych periodyków naukowych.

Przebywanie dłuższy czas w danym kraju stwarza możliwość dogłębnego poznania jego kultury. Dzięki temu można zdobyć wiele interesujących informacji dotyczących zachowań, tradycji oraz stylu życia miejscowej społeczności. Jest to również dodatkowa szansa na rozwinięcie swoich pasji. Osoby lubiące sztukę z pewnością świetnie odnajdą się we Francji, bądź we Włoszech, a miłośnicy muzyki rockowej nie będą żałować czasu spędzonego w Wielkiej Brytanii czy też w krajach skandynawskich.

Ostatnią, choć nie najmniej ważną, kwestią są sprawy finansowe. W niektórych krajach funkcjonuje bardzo rozbudowany system stypendialny, który pomaga utrzymać się najbardziej obiecującym studentom bez konieczności podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Ponadto niektóre systemy prawne są wyjątkowo przyjazne dla doktorantów – przykładowo osoby odbywające studia w Holandii mają opłacane podatki. Dzięki temu, w momencie zakończenia studiów doktoranckich bez uzyskania tytułu mają one możliwość pobierania przez jakiś czas zasiłku dla bezrobotnych co w praktyce daje im dodatkowy czas na ukończenie dysertacji.

Oczywiście studia za granicą nie są także pozbawione wad. Wiążą się z nimi np. dłuższa rozłąka z rodziną i przyjaciółmi, konieczność zaadoptowania się do życia w nowym otoczeniu kulturowym, wyższe koszty edukacji i utrzymania czy też możliwe (szczególnie na początku) problemy z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Rozważając kontynuowanie edukacji za granicą mamy jednak większą różnorodność wyboru i niepowtarzalną okazję na zdobycie nowych, unikalnych doświadczeń. Każdy musi jednak sam zdecydować czy w jego przypadku plusy ewentualnego wyjazdu przeważą nad jego minusami.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019