17 zespołów badawczych otrzyma 59 mln złotych z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

12.07.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Prawie 59 mln zł otrzyma 17 zespołów badawczych na prowadzenie innowacyjnych projektów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Kolejne edycje konkursów rozstrzygnęła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Prawie 45 mln zł łącznie na stworzenie zespołów badawczych otrzyma trzynastu laureatów piątego konkursu w programie TEAM. Tak informuje na stronie internetowej Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Laureatów wyłoniono spośród 60 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy. Przeznaczone będą dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Z kolei ponad 14 mln zł łącznie na realizację projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki otrzyma czterech badaczy nagrodzonych w piątym konkursie w programach TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Zostali oni wybrani z grona 29 kandydatów. Laureaci będą prowadzili badania we współpracy z 5 partnerami gospodarczymi z Polski, 7 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 6 polskimi partnerami naukowymi. W projektach zatrudnionych zostanie łącznie 15 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również 14 stypendystów – studentów i doktorantów.

Finansowanie zostało przyznane na trzy lata. Laureaci zostali wyłonieni w konkursie w ramach trzyetapowej oceny merytorycznej. Dokonywali jej recenzenci zagraniczni i eksperci zasiadający w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, także TEAM-TECH Core Facility PLUS są realizowane przez FNP ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W pięciu konkursach przeprowadzonych od 2016 r. w programie TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała 55 grantów na łączną kwotę 186 mln zł. Środki te są wykorzystane do prowadzenia przełomowych badań naukowych w zespołach badawczych kierowanych przez doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy. Łącznie w realizację projektów jest zaangażowanych ponad 300 badaczy i badaczek.

Źródła: www.naukawpolsce.pap.pl