Wręczono medal „Odwaga i Wiarygodność”

21.05.2017 Krócej niż minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Fot.istotnie.pl

Medal Odwaga i Wiarygodność przyznawany przez kapitułę nagrody im. Lecha Kaczyńskiego otrzymała Irena Lasota – publicystka, wydawca, działaczka społeczna, dyrektorka Fundacji na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) w Waszyngtonie.

Nagrodę, odebraną przez brata laureatki Jean-Pierre’a Lasotę-Hirszowicza, wręczył Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Laudację na cześć laureatki wygłosił redaktor Bronisław Wildstein.