Jak unikać oszustów finansowych?

16.03.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Pomimo coraz lepszych zabezpieczeń i intensywnej edukacji klientów, oszustwa finansowe wciąż stanowią poważne zagrożenie dla naszych oszczędności. Jak ustrzec się inwestycji w przedsięwzięcia narażające  nas na utratę środków?

 

  1. Czytać umowy

Uważne przeczytanie umowy to kwestia fundamentalna. Należy szczegółowo zapoznać się z jej zapisami dotyczącymi tego, co dzieje się z naszymi pieniędzmi po wpłaceniu środków, do czego się zobowiązujemy oraz w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami możemy od tego odstąpić. Co więcej, jeśli jakiekolwiek sformułowanie wyda nam się niezrozumiałe, nie powinniśmy decydować się na zawarcie umowy, dopóki nasze wątpliwości nie zostaną rozwiane. Sprawdzić wiarygodność firmy. Przed podpisaniem umowy należy zweryfikować wszelkie dostępne dane o firmie. Warto wiedzieć, w jaki sposób inwestuje powierzone sobie środki, jak robiła to wcześniej oraz jak długo działa na rynku. Dużo bezpieczniej jest zaufać instytucjom, które od lat działają na rynku niż nowopowstałym podmiotom.

  1. Zweryfikować historię podmiotu w Komisji Nadzoru Finansowego

Jeśli jakikolwiek podmiot finansowy wzbudza nasze podejrzenia należy sprawdzić czy posiada licencję na prowadzenie działalności, przyjmowanie depozytów i obciążanie zgromadzonych środków ryzykiem, a także sprawdzić, czy KNF nie ostrzega przed działalnością danego podmiotu. Informacje dostępne są na oficjalnej stronie Komisji pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

  1. Sprawdzić informacje i decyzje wydawane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK wydaje decyzje dotyczące również podmiotów prowadzących działalność bankową. Może uznać konkretne zapisy umowy za niezgodne z prawem. Ponadto kontroluje sposoby reklamowania się poszczególnych firm. Urząd może stwierdzić np. że czcionka zamieszczana na ulotkach bądź reklamach jest zbyt mała albo opłaty przewidziane w umowie są niedozwolone i naruszają prawa konsumenta. Przed zainwestowaniem swoich pieniędzy warto wziąć pod uwagę czy dana firma nie stosowała w przeszłości podobnych praktyk napiętnowanych przez UOKiK

Objęcie podmiotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – BFG działa na rzecz stabilności systemu finansowego gwarantując depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiadając za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem. Jest odpowiedzialny za gwarancje wypłat określonej ustawowo kwoty (obecnie wynosi ona 100 tys. euro) klientom, którzy w przeciwnym wypadku straciliby swoje środki w wyniku utraty wypłacalności danego podmiotu. Lista podmiotów objętych gwarancjami dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej tej instytucji pod adresem: https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta zdecydowanie lepiej ufać podmiotom, które znajdują się w tym wykazie. Być ostrożnym wobec nierealnych ofert

Pamiętajmy, że inwestycje, zakładające duże zyski zawsze wiążą się z ponoszeniem większego ryzyka utraty powierzonych środków. Zapewnienia o tym, że szybko i bezproblemowo powiększymy swój majątek powinny skłonić do uzasadnionych podejrzeń. Zwłaszcza, gdy dana firma przedstawia ofertę radykalnie korzystniejszą od konkurencyjnych.

  1. Śledzić doniesienia medialne

Przed zainwestowaniem swoich środków warto przeanalizować doniesienia medialne traktujące o instytucji. Liczne skargi ze strony klientów bądź krytyczne komentarze specjalistów stanowią ważne ostrzeżenie przed podpisaniem umowy z danym podmiotem. Zdecydowanie bezpieczniej przekazać swoje pieniądze podmiotom oferującym nawet mniejsze zyski, lecz cieszącym się nieposzlakowaną opinią oraz zaufaniem wielu klientów.

  1. Konsultować z doradcami

Jeśli nie jesteśmy pewni czy wszystko zweryfikowaliśmy w prawidłowy sposób, zawsze możemy skorzystać z pomocy doradcy finansowego bądź prawnika specjalizującego się w danej tematyce. Choć takie usługi bywają drogie, warto z nich skorzystać, zwłaszcza jeśli planujemy powierzyć danej instytucji naprawdę duże oszczędności.