Split payment – o co chodzi w dzieleniu kwoty brutto?

23.11.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

W listopadzie 2017 roku, Parlament RP przyjął projekt nowelizacji ustawy VAT, zakładający tzw. metodę podzielonej płatności (z ang. split payment). Na wstępie w formule dobrowolnej, jednak jak pokazuje kilka przykładów, taki stan rzeczy może być przejściowy. Z raportu PwC wynika, że model podzielonej płatności wciąż nie jest powszechny w innych systemach podatkowych. Niemniej jednak sprawdza się w Czechach, we Włoszech czy w Turcji. Zdecydowała się na niego również Rumunia.

 

W największym uproszczeniu, Split payment polega na rozbiciu kwoty brutto na netto i podatek VAT oraz przelanie obu kwot na osobne konta. Kwotę netto na standardowy rachunek sprzedawcy, zaś VAT na specjalny rachunek dedykowany dla podatku od towarów i usług. Właścicielem rachunku dalej jest sprzedawca – jednak dostęp do zgromadzonych tam środków będzie ograniczony. Docelowo, każdy płatnik VAT ma mieć utworzone konto do płatności dzielonych. Nie będzie miał jednak obowiązku korzystania z takiego rachunku.

Zachęt do korzystania ze split payment ma być wiele. Najważniejsza to szybkie zwroty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT. Przedsiębiorca, który wystąpi o taki zwrot na konto VAT, a nie na zwykły rachunek służący do prowadzenia biznesu, dostanie przelew w ciągu 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji VAT. Co więcej, wniosek o zwrot na konto VAT będzie mógł złożyć każdy podatnik, bez względu na to, czy rozlicza się w systemie podzielonej płatności, czy nie. Ponadto korzystanie ze split payment ma być traktowane jako zachowanie należytej staranności.

Ograniczenia dotyczące rachunku będą oscylowały wokół możliwości wypłaty zgromadzonych tam środków. Przede wszystkim pieniądze znajdujące się na koncie VAT będzie można wykorzystać na zapłatę VAT fiskusowi. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość płatności podatku VAT na konta naszych kontrahentów, w systemie split payment – co zasadniczo uprości kwestie amortyzacji podatku. Na wniosek płatnika Urząd Skarbowy może przeksięgować środki na zwykłe konto płatnika, o ile Naczelnik Urzędu Skarbowego wyrazi na to zgodę.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018