Prezydent podpisał nowelę ustawy o UKSW

13.07.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Utworzenie na UKSW w Warszawie kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum umożliwia nowela ustawy o utworzeniu UKSW, którą na piątkowej uroczystości na tej uczelni podpisał prezydent Andrzej Duda.

 

„To bardzo ważne, że taka właśnie uczelnia jako pierwsza uczelnia w naszej części Europy będzie miała wydział medyczny i będzie kształciła lekarzy. Będzie kształciła ludzi, którzy będą dbali o ludzkie życie, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej, kierując się zasadami etyki katolickiej” – powiedział prezydent podczas piątkowej uroczystości.

Przypomniał, że UKSW jest miejscem, z którym związany był prezydent Lech Kaczyński. Prezydent Duda wyraził przekonanie, że gdyby L. Kaczyński żył, „byłby jednym z tych, którzy dążyliby do tego ze wszystkich sił, aby ten wydział (lekarski – przyp. PAP)powstał”.

Jego zdaniem utworzenie wydziału lekarskiego na UKSW to także „realizacja oczekiwania ojca świętego Jana Pawła II, dla którego ten rok byłby rokiem 40-lecia rozpoczęcia pontyfikatu na Stolicy Piotrowej”. „W właśnie jego 40. rok od rozpoczęcia pontyfikatu i 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę tworzymy tutaj na UKSW w Warszawie ten wydział medyczny” – zwrócił uwagę.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowych przepisów. „Bardzo potrzebujemy lekarzy, bardzo potrzebujemy innych specjalistów w zakresie różnych specjalności zawodów medycznych. To, że przybywa nam w Polsce kolejne miejsce, gdzie lekarze będą mogli być kształceni, jest wspaniałą wiadomością i na pewno będzie się przyczyniało do dalszego rozwoju naszej ojczyzny” – podsumował.

Również obecny na uroczystości wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyraził radość z tego, że za kilka lat mury UKSW będą opuszczać absolwenci kierunku lekarskiego. „Na pewno reprezentować będą najwyższy polski, a tym samymi i europejski i światowy (poziom – przyp. PAP), bo tak kształceni są w Polsce lekarze, młodzi adepci tej niezwykle szlachetnej sztuki” – zaznaczył.

Dodał, że bardzo ważne dla niego jest to, że absolwenci kierunku lekarskiego na UKSW będą się odznaczać nie tylko wybitnymi kwalifikacjami profesjonalnymi, ale też będą mieli „jasny system wartości, którymi będą się kierować.” „To jest szczególnie ważne w przypadku takiego kierunku studiów i takiego zawodu, jak zawód lekarza (…), bo dotykamy tutaj tajemnicy życia i śmierci, tajemnicy godności człowieka, tajemnicy człowieczeństwa” – podkreślił szef resortu nauki.

Natomiast rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński zauważył, że piątkowa uroczystość wpisuje się w najważniejsze wydarzenia w historii kierowanej przez niego uczelni. „Podpisywana ustawa (…) otwiera bowiem nowy rozdział w dynamicznym rozwoju naszej Alma Mater” – mówił. Dodał, że celem jest stworzenie szkoły medycznej na „światowym poziomie”.

„W oparciu o projekty naukowo-badawcze i granty zbudowaliśmy nowoczesne centrum laboratoryjne nauk przyrodniczych niezbędne do kształcenia w naukach podstawowych dla medycyny” – przypomniał ks. rektor. Wyliczał też inne przedsięwzięcia, które UKSW podjęło, aby stworzyć kierunek medyczny oraz podpisane porozumienia międzynarodowe, m.in. współpracę z polskimi jednostkami naukowymi kategorii A i A+. Natomiast strategicznym partnerem o światowej renomie jest m.in. Poliklinika Gemelli.

„W rozwoju uniwersytetu najgłębszą inspirację czerpiemy z nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego i naszego doktora honoris causa Jana Pawła II” – dodał ks. prof. Dziekoński.

„Utworzenie wydziału medycznego z kierunkiem lekarskim na UKSW wspólnota akademicka naszej uczelni traktuje, jako wotum wdzięczności tym, którzy poświęcili swoje życie w walce o niepodległość Polski. Nabiera to tym większej wagi, że odbywa się w roku upamiętniającym stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę” – zadeklarował rektor.

Celem nowelizacji ustawy, której wnioskodawcami była grupa posłów PiS, było umożliwienie UKSW powołania kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum. Do tej pory UKSW mógł kształcić oraz prowadzić badania naukowe jedynie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych – a nie medycznych.

Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, aby otworzyć kierunek ogólnoakademicki, uczelnia musi spełnić szereg wymagań, m.in. prowadzić na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia, które uzyskały pozytywną opinię jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. „Kierunek lekarski jest prowadzony wyłącznie w formie jednolitych studiów magisterskich, stąd chociażby już z tego powodu wymóg uprzedniego posiadania pozytywnej opinii PKA przy prowadzeniu ich w formie studiów I lub II stopnia na tym kierunku, nie jest możliwy do spełnienia” – uzasadniali wnioskodawcy. W noweli ustawy o UKSW wyłączono ten wymóg wobec warszawskiej uczelni.

Jak napisano w komunikacie udostępnionym dziennikarzom w czasie uroczystego podpisania noweli ustawy, UKSW przygotowywało się do uruchomienia kierunku lekarskiego od kilku lat. „W tym czasie podjęta została współpraca z wieloma podmiotami, które będą stanowiły bazę dydaktyczną i naukową dla działalności w obszarze nauk medycznych” – czytamy. Bazę kliniczną dla studiów medycznych UKSW mają stanowić m.in. Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Matki i Dziecka.

UKSW zapowiada przy tym, że złoży teraz do resortu nauki wniosek, który po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podejmie decyzję w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego na UKSW. Uniwersytet przewiduje, że limit przyjęć na pierwszy rok będzie wynosił 80 miejsc. Przez pierwsze dwa lata studenci będą studiowali w kampusie przy ul. Wóycickiego.

Źródła: www.naukawpolsce.pap.pl