Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Zapowiedź – Konkursu „Szlakami Polski Niepodległej”

Konkursy

11 sierpnia 2017

„Szlakami Polski Niepodległej” to program dedykowany badaczom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, a także obszaru sztuki. Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu tego roku i będzie wkładem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cel: upowszechnienie wiedzy o niepodległej Polsce

O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się nie tylko jednostki i biblioteki naukowe, ale również muzea, które działają na rzecz nauki. Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, a także o drogach wiodących do odzyskania w 1918 roku niepodległości.

Miejsce praktyk
Polska

Więcej informacji Ministerstwo ogłosi na swojej stronie już wkrótce.