Oferty

Staże, praktyki, stypendia

XXIV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia

Konkursy

11 sierpnia 2017

W ramach XXIV MFFN im. Ireneusza Radzia „PUBLICYSTYKA 2017” przeprowadzony zostanie konkurs filmowy w kategoriach: filmy amatorskie polskie, filmy studenckie polskie oraz filmy zagraniczne.
Termin: 20-22 października 2017 r.
Miejsce: Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Zgłoszenie: wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu oraz Kartę Uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną. Film można przesłać drogą elektroniczną bądź na poniższy adres, w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2017r.:
Miejski Ośrodek Kultury
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Al. Jana Pawła II 27
O zakwalifikowaniu filmu do poszczególnej kategorii konkursowej decyduje Komisja Kwalifikacyjna.
Miejsce praktyk
Polska

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: http://www.publicystyka.mok.com.pl/