Oferty

Staże, praktyki, stypendia

TRWA nabór wniosków do XXXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego.

Stypendia

25 września 2017

Rozpoczął się nabór wniosków do XXXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego.

Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – zameldowani w województwie śląskim, którzy:

– osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
– udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
– nie ukończyli 24 roku życia.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 16 października 2017 r. na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny 
im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20
40-116 Katowice

Miejsce praktyk
Śląsk