Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Stypendia na studia podyplomowe i doktoranckie w Bawarii

Stypendia

25 sierpnia 2017

BAYHOST to program stypendialny organizowany przez Wolny Kraj Bawaria dla absolwentów z państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Celem programu jest wspieranie współpracy naukowej i wymiany naukowej. Stypendium przeznaczone jest na finansowanie studiów podyplomowych i doktorskich na bawarskich uniwersytetach w roku akademickim 2018/2019. Roczny program może być przedłużony na okres do 3 lat.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 735 euro. Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy i jego łączna wysokość wynosi  8 820 euro.

Wnioski można składać do 1 grudnia 2017 r. poprzez stronę internetową