Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Stypendia naukowe w Szwajcarii

Stypendia

01 września 2017

Co roku rząd Szwajcarii przyznaje stypendia naukowe w celu promowania wymiany międzynarodowej i współpracy badawczej między Szwajcarią a ponad 180 innymi krajami.

Stypendium naukowe jest dostępne dla absolwentów studiów podyplomowych w każdej dyscyplinie (którzy mają stopień magistra), którzy planują przyjechać do Szwajcarii w celu kontynuowania badań lub dalszych studiów na poziomie doktoranckim.

Stypendia artystyczne są dostępne dla studentów ASP chcących kontynuować studia magisterskie w Szwajcarii. Stypendia są przyznawane na studia w dowolnym szwajcarskim konserwatorium lub uczelni sztuki.