Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Stypendia dla studentów szkół artystycznych

Stypendia

18 października 2017

O stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami mogą ubiegać się:

 

Studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej uczelni artystycznej oraz studenci kształcący się w niepublicznych uczelniach artystycznych. Z możliwości ubiegania się o stypendium, są wyłączeni studenci pierwszego roku.

 

Dla najlepszych przewidziane jest jednorazowe stypendium w wysokości 6 300 złotych brutto.

 

Wnioski należy:

  • przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, albo
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo
  • złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pod ww. adresem.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 538 lub wysyłając pytania na adres e-mail: katarzyna.klepaczewska@mazovia.pl

Miejsce praktyk
Województwo Mazowieckie