Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Stypendia dla studentów i doktorantów

Stypendia

26 lipca 2017

Stypendia dla studentów i doktorantów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia przyznaje od roku akademickiego 2015/2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z powyższym od tego roku nie ma już nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz:

rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 lipca 2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom ( Dz. U. z dnia 28 lipca 2015 r, poz. 1050)

rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z dnia 28 lipca 2015 r., poz. 1051)

Studenci uczelni artystycznych, nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi i złożenie wniosków Rektorowi Uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w terminie określonym przez Rektora.

Rektorzy Uczelni składają wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 15 października.

Miejsce praktyk
Polska