Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Studia z przyszłością – Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów

Konkursy

11 sierpnia 2017

Konkurs „Studia z Przyszłością” (2017/2018) służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Zgłoszenia w tegorocznej edycji Konkursu przyjmujemy do 16 grudnia 2017 r.

Miejsce praktyk
Polska

Kwestionariusz  akredytacyjny (dostępny na stronie konkursu) wraz z załącznikiem należy przesłać do nas zarówno drogą elektroniczną na adres: konkurs@studiazprzyszloscia.pl, jak i pocztą tradycyjną na adres: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec – w terminie do 16 grudnia 2017 roku.