Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Staże w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka

Staże

06 września 2017

Program stażowy w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ skierowany jest do studentów oraz absolwentów studiów związanych z praca w ONZ.

Udział w stażu jest bezpłatny. ONZ nie pokrywa także kosztów dojazdu i zakwaterowania. Stażyści powinni być finansowani przez ich macierzystą jednostkę naukową.
Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów:
  • prawa międzynarodowego,
  • nauk politycznych,
  • historii,
  • nauk społecznych.
Miejsce praktyk
Genewa

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx