Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Program stypendialny Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Stypendia

23 sierpnia 2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela oferuje program w ramach którego przyznane zostaną stypendia językowe i naukowe dla studentów, doktorantów i naukowców

W skład oferty wchodzą:

  • specjalistyczne 8-miesięczne stypendia naukowo-badawcze dla doktorantów i młodych naukowców
  • stypendia na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki
  • stypendia na letni kurs języka hebrajskiego

 

Miejsce praktyk
Izrael
Wymagania
  • wiek do 35 lat;
  • minimum stopień licencjata
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub hebrajskiego w mowie i piśmie
  • bardzo dobre osiągnięcia naukowe
  • spełnianie wymagań instytucji przyjmującej