Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych na rok 2018

Granty

30 listopada 2017

Ambasada USA w Warszawie ogłasza kolejną edycję Programu Grantów, dotyczącą możliwości ubiegania się o granty na rok 2018. Program Grantów Ambasady USA jest prowadzony w dwóch oddzielnych edycjach – pierwsza to termin jesienny 2017 roku, druga odbędzie się wiosną 2018 roku. Program jest nadzorowany przez Dział Spraw Publicznych Ambasady USA. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 tys. USD (w zależności od dostępności funduszy z Departamentu Stanu). Niniejsze ogłoszenie dotyczy pierwszej edycji programu; termin składania wniosków – do 31 grudnia 2017 roku.

Składane do konkursu wnioski powinny dotyczyć wspierania następujących celów i inicjatyw:
  • Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości;
  • Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich;
  • Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM;
  • Wiedza o mediach;
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
  • Kultura amerykańska.

Wysokość grantu
Maksymalna kwota grantu wynosi 25 000 USD. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5–10 tys. USD. Preferowane będą projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych partnerów. Ostateczne decyzje odnośnie do przyznania grantów są uzależnione od dostępności funduszy z Departamentu Stanu

Miejsce praktyk
Polska

Więcej informacji dostępne na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/