Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktyki studenckie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Praktyki

23 sierpnia 2017

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją praktyk studenckich w departamentach/biurach Ministerstwa Sprawiedliwości – w szczególności dla studentów ostatnich lat studiów (4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia – uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają od dwóch tygodni do miesiąca i są bezpłatne. Organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego

 

Miejsce praktyk
Polska
Wymagania

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Przepustek Ministerstwa Sprawiedliwości – adres jw.

Więcej informacji na stronie https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/oferty-pracy/praktyki-studenckie/