Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktyki studenckie w Ministerstwie Obrony Narodowej

Praktyki

29 sierpnia 2017

Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy sprzyjające warunki do obywania praktyk studenckich uwzględniając posiadane w tym zakresie możliwości organizacyjne.

Praktyka studencka w Ministerstwie jest bezpłatna

 

Warunki formalne przyjęcia na praktykę studencką

 Praktykę studencką w Ministerstwie może odbyć student, który:

  • ukończył co najmniej drugi rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich lub odbywa studia magisterskie uzupełniające.
  • posiada program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
  • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w Ministerstwie (ubezpieczenie przez uczelnię wyższą lub ubezpieczenie indywidualne).

 

Wniosek należy składać co najmniej 2 miesiące przed preferowanym przez studenta terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej osobiście:

w punkcie podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218 (wejście od ul. Filtrowej) czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00. – 18.00.

 lub przesłać na adres:

 

Ministerstwo Obrony Narodowej

Biuro Dyrektora Generalnego

Oddział Kadr i Szkolenia

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

(z adnotacją na kopercie: „praktyka studencka”)

Miejsce praktyk
Polska
Wymagania

Student zainteresowany  praktyką studencką w Ministerstwie zobowiązany jest złożyć wniosek, obejmujący:

  1. formularz zgloszenia na praktyke studencka formularz zgłoszenia na praktykę studencką (wypełniony w części A); – link
  2. program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
  3. list motywacyjny;
  4. życiorys;
  5. oryginał zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzający status studenta.