Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktykant w wydziale gospodarki przestrzennej i geodezji

Praktyki

28 lipca 2017

Cele edukacyjne, nabywana wiedza:
  • umiejętności i kompetencje społeczne:
  • Zdobycie praktycznego doświadczenia przy realizacji zadań określonych w programie praktyk. Nabycie umiejętności porozumiewania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz nabycie kompetencji społecznych z zakresu współdziałania i pracy w grupie.
Miejsce praktyk
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskie
Obowiązki

1) Zapoznanie z przepisami prawnymi stosowanymi przez komórkę organizacyjną.
2) Zapoznanie z zadaniami/zakresem działalności komórki organizacyjnej.
3) Obserwacja i pomoc w czynnościach należących do bieżących zadań komórki organizacyjnej.
4) Zapoznanie z zasadami obiegu dokumentów.
5) Pomoc przy archiwizacji dokumentów.
6) Obsługa komputera.

Wymagania
  • umiejętność obsługi komputera
  • Oferta praktyki przeznaczona dla studenta Akademii Morskiej, Wydział Nawigacyjny, kierunek: Geodezja i Kartografia.

Kontakt: poprzez uczelnię

Data rozpoczęcia praktyki: 09.10.2017
Data zakończenia praktyki: 13.10.2017