Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktykant w kapitanacie portu Dziwnów

Praktyki

28 lipca 2017

Korzyści:
Zdobycie praktycznego doświadczenia przy realizacji zadań określonych w programie praktyk. Nabycie umiejętności porozumiewania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz nabycie kompetencji społecznych z zakresu współdziałania i pracy w grupie.
Miejsce praktyk
Przymorze 4, 72-420 Dziwnów, powiat: kamieński, woj: zachodniopomorskie
Obowiązki

1) Zapoznanie z przepisami prawnymi stosowanymi przez komórkę organizacyjną.
2) Zapoznanie z zadaniami/zakresem działalności komórki organizacyjnej.
3) Obserwacja i pomoc w czynnościach należących do bieżących zadań komórki organizacyjnej.
4) Zapoznanie z zasadami obiegu dokumentów.
5) Obsługa kancelaryjna komórki organizacyjnej.
6) Pomoc przy archiwizacji dokumentów.
7) Obsługa: urządzeń biurowych, komputera, I-Mare, SWIŻB, urządzeń pomiarowych, systemu monitoringu.

Wymagania

Znajomość języków:

  • angielski, w mowie – podstawowy, w piśmie – podstawowy
  • niemiecki, w mowie – podstawowy, w piśmie – podstawowy

Umiejętności i uprawnienia:

  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy w zespole
Inne wymagania:
  • Oferta praktyki przeznaczona dla studenta Akademii Morskiej, Wydział Nawigacyjny, kierunek: Transport. Ubezpieczenie od NNW musi obejmować także wypadki w portach.
Osoba do kontaktu: Anna Budna