Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktyka w wydziale informatyki

Praktyki

28 lipca 2017

Nabywane umiejętności:

 • wiedza merytoryczna nt. organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, wolontariatu, kapitału społecznego
 • umiejętność obsługi SPSS lub innego pakietu statystycznego,
 • umiejętność formułowania opisów danych statystycznych
 • umiejętność redakcji i korekty tekstu prezentującego dane statystyczne
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych
 • umiejętność przygotowania narzędzi do badań statystycznych
Miejsce praktyk
ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Obowiązki
poznanie zasad BHP i PPOŻ w miejscu pracy; zapoznanie z obow. w Urzędzie aktami prawnymi; zapoznanie z obiegiem dokumentów i procedurami obow. w komórce; zapoznanie ze środowiskiem informacyjnym organizacji i jej infrastrukturą informatyczną; konserwacja sprzętu informatycznego i obsługa tech. użytkowników sieci LAN i oprogramowania systemowego i narzędziowego; zarz. usługami katalogowymi i sieciowymi pod nadzorem opiekuna; zapoznanie z syst. komunikacji w statystyce; elementy programowania.
Wymagania
 • umiejętność obsługi komputera (MS Excel, MS Word);
 • komunikatywność;
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.
Sposób aplikowania: poprzez uczelnię
Osoba do kontaktu: Anna Heinowska
Nabywane umiejętności:
 • poznanie organizacji pracy jednostki administracji rządowej;
 • podniesienie poziomu kompetencji przydatnych na rynku pracy;
 • przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu poprzez wykształcenie umiejętności
 • zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów, a także etycznych aspektów zawodu; zdobycie doświadczenia w pracy samodzielnej oraz zespołowej.