Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktyka-Inspektorat Państwa Bandery (FSC)

Praktyki

26 lipca 2017

Cele edukacyjne, nabywana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne:
Zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania jednostki administracji morskiej. Zapoznanie z organizacją pracy w inspektoracie, sposobem gromadzenia dokumentacji, przyjętymi procedurami działania. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych związanych z analizowaniem aktów prawnych. Kształtowanie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
Miejsce praktyk
CHRZANOWSKIEGO 10, 81-338 Gdynia, powiat: m. Gdynia, woj: pomorskie
Obowiązki

Zapoznanie się z zadaniami Inspektoratu Państwa Bandery, poznanie procedury przeprowadzania inspekcji przez inspektorów FSC, zdobycie wiedzy w zakresie obiegu dokumentacji w Urzędzie Morskim w Gdyni, zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą na statku oraz aktami prawnymi dotyczącymi działalności FSC.

Data rozpoczęcia praktyki: 15.08.2017
Data zakończenia praktyki: 15.09.2017
Wymagania
  • angielski, w mowie – dobry, w piśmie – dobry
  • pożądane kierunki studiów: administracją publiczna, zarządzanie
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych: Word, Excel
Sposób aplikowania: poprzez uczelnię
Osoba do kontaktu: MAGDALENA SARNOWSKA
Numer telefonu: 058 355 31 77
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
• kontakt osobisty
• poczta: URZĄD MORSKI GDYNIA UL. CHRZANOWSKIEGO 10, 81-338 GDYNIA
• inny: POPRZEZ UCZELNIĘ
Data ważności: 30.06.2017