Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktyka w dziale współpracy z mediami

Praktyki

26 lipca 2017

Data rozpoczęcia praktyki:04.09.2017
Data zakończenia praktyki:15.09.2017

Miejsce praktyk
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Obowiązki

– współpraca w codziennym monitoringu prasy
– pomoc w przygotowywaniu informacji dla dziennikarzy
– współudział w organizacji briefingów i konferencji prasowych
– prowadzenie kalendarza spotkań z dziennikarzami

Wymagania

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności:
– podstawy prawne funkcjonowania statystyki publicznej
– organizacja pracy urzędu administracji publicznej
– zasady obsługi informacyjnej środków masowego przekazu

Zakres rozwijanych kompetencji społecznych:
– kreatywność
– sumienność
– organizacja pracy biurowej

Osoba do kontaktu: Renata Piaskowska
Numer telefonu: (22) 449 40 13
E-mail: praktyki@stat.gov.pl