Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Oferta pracy: starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań odszkodowawczych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Oferty pracy

28 sierpnia 2017

Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: prowadzenia postępowań odszkodowawczych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Termin składania dokumentacji: do 17 września 2017 r.

Miejsce praktyk
Polska
Obowiązki
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod
  inwestycje drogowe
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu
  korzystania z nieruchomości
 • rozpatrywanie wniosków o ustanowienie lub wygaśnięcie prawa trwałego zarządu
 • rozpatrywanie skarg i zażaleń wniesionych przez strony w toku prowadzonego postępowania
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o drogach publicznych
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad
  etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe