Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Starszy Specjalista – Architekt Systemowy

Oferty pracy

28 grudnia 2017

PZU poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Specjalista – Architekt Systemowy

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Współpracę/konsulting w tworzeniu specyfikacji wymagań
 • Udział w opracowaniu analiz wykonalności i założeń realizacyjnych na rzecz rozwoju systemów informatycznych
 • Projektowanie i dokumentowanie architektury systemów (High Level Design, Detailed Design)
 • Utrzymanie zgodności rozwiązań ze standardami korporacyjnymi, udział w rozwoju standardów
 • Nadzorowanie prac implementacyjnych i odbiór kodu źródłowego oprogramowania oraz tworzenie dokumentacji technicznej
 • Zapewnienie realizacji wymagań eksploatacyjnych w dostarczanych rozwiązaniach
 • Zapewnienie realizacji wymagań bezpieczeństwa w dostarczanych rozwiązaniach
 • Wsparcie programistyczne podczas wdrażania rozwiązań
 • Utrzymywanie i aktualizacja repozytorium dokumentacji technicznej systemów informatycznych
 • Kontrola jakości i odbiór prac zespołów wytwórczych
Wymagania
 • Min. 5-letniego doświadczenia w projektowaniu i programowaniu systemów IT
 • Obszernej wiedzy z zakresu architektury i integracji systemów IT
 • Bardzo dobrej znajomości OOP, OOA n’ D oraz Design Patterns
 • Doświadczenia w integracji systemów (mile widziana wiedza z zakresu EIP)
 • Doświadczenia w projektowaniu struktur danych w modelu relacyjnym oraz optymalizacji zapytań SQL
 • Umiejętności programowania w języku: Java 8, plSQL, JavaScript
 • Znajomości bibliotek i technologii: JEE, Hibernate, Spring Framework, RWD (Bootstrap), Angular
 • Znajomości procesu SDLC poparta doświadczeniem
 • Znajomości metodyki Agile (Scrum)
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie dokumentów oraz komunikację w zakresie merytorycznym
 • Komunikatywności w kontaktach z dostawcami i klientem wewnętrznym
 • Wyższego wykształcenia z obszaru informatyki lub pokrewnego